Level 2
Level 1

La unua renkonto


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
saluton!
안녕하세요
mi estas ~
나는 ~ 입니다.
kiu vi estas?
당신은 누구입니까?
mia nomo estas ~
내 이름은 ~입니다.
mi ĝojas.
나는 기쁩니다.
ankaŭ mi ĝojas.
나도 기쁩니다.
ofte venas
자주 옵니다.
al tiu ĉi dancejo
이 춤추는 곳으로
ĉu vi ofte venas al tiu ĉi dancejo?
이 춤추는 곳에 자주 옵니까?
ne. ĉu vi?
아뇨. 당신은?
ankaŭ mi ne.
나도 아닙니다.
~ estas interesa nomo.
~는 흥미로운 이름입니다.
en kiu maniero?
어떤 식으로요?
rilatas al ~
~에 관계가 있다
ĝi rilatas al Esperanto
그것은 에스페란토와 관계가 있습니다.
kio?
뭐라고요?
mi ne aŭdis bone.
나는 잘 듣지 못했습니다.
~ estas tro laŭta.
~는 너무 시끄럽다.
la muziko estas tro laŭta.
음악이 너무 시끄러워요.
mi diris, ke ~
나는 ~이라고 얘기했습니다.
mi diris ke via nomo rilatas al Esperanto
나는 당신의 이름이 에스페란토와 관계가 있다고 말했습니다.
ĉu vere?
진짜로?
novaĵo por mi
나에게는 새로운 소식, 나를 위한 뉴스
tio estas novaĵo por mi.
그것은 나에게 새로운 소식이군요.
ĉu vi aŭdis pri ~?
~에 대해서 들어 봤나요?
ĉu vi aŭdis pri Esperanto?
에스페란토에 대해서 들어봤나요?
mi ne sciis, ke ~
나는 ~이라는 것을 몰랐다
sed mi ne sciis ke mia nomo rilatas al ĝi.
그러나 내 이름이 그것과 관계가 있다는 것은 몰랐습니다.
fakte.
실제로.
kia estas ~ ?
~가 어떠한가? (어떤 상태인가?)
kia estas la rilato?
그 관계가 어떠한 것인가?
ho!
흠! 호!
tio estas longa rakonto.
그것은 긴 이야기입니다.
rakontos al vi
당신에게 이야기해 줄 것이다.
se vi volas
당신이 원한다면
mi rakontos al vi poste, se vi volas.
당신이 원한다면, 나중에 얘기해 주겠습니다.
en ĉi tiu loko
여기에, 여기서는
tro da bruo
너무 많은 소음
en ĉi tiu loko estas tro da bruo.
여기는 소음이 너무 많아요.
jes, vi pravas.
예, 맞아요.
ĉu ni dancu?
춤출까요?
bona ideo!
좋은 생각입니다.
dankon por agrabla vespero.
유쾌한 저녁시간이어서 감사합니다.
dankon al vi.
당신에게 감사드립니다.
estis vere bona.
정말 좋았습니다.
muziko plaĉas al ~
음악이 ~의 마음에 든다
la muziko ege plaĉis al mi.
음악이 매우 내맘에 들었습니다.
ankaŭ al mi.
또한 나에게도
ĉu?
그래요?
ĉu ne?
그렇지 않아요?