Level 9
Level 10

Komenco


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mi certas ke ~
나는 확신한다
mi certas ke ili estos pli afablaj
그들이 더 친절할 것이라고 나는 확신한다
ili estos pli afablaj kaj babilemaj
그들이 더 친절하고 말도 많을 것이다
ni trovu ĝin
우리 그걸 찾아보자
bone. nun ni trovu la amasloĝejon
좋아요, 이제 우리 단체합숙장을 찾아봅시다
kaj poste mi ŝatus ion manĝi
그리고 다음에 나는 뭔가 먹고 싶다
ĉu vi vidis la knabinon ĉe la TEJO-budo?
청년회(TEJO) 부스의 그 소녀를 봤는가?
jes, kio pri ŝi?
예, 그녀에 대해서 뭐가요?
ĉu vi konas ŝin?
당신은 그녀를 압니까?
bedaŭrinde ne
애석하게도 아니다
sed ŝi estas ege bela, ĉu ne?
하지만 그녀가 매우 예쁘죠, 그쵸?
mi konsentas
나도 동의한다
tamen ne bone komprenas
하지만 잘 이해하지 못하겠다
mi konsentas tamen ne komprenas
동의는 하지만 이해는 못하겠다
ĉu al vi plaĉas inoj?
너에게 여자들이 더 맘에 드니?
jes, mi volis diri al vi antaŭe
예, 내가 전에 얘기하고 싶었어요
sed ial ne faris
하지만 어떤 이유론가 하지 못했다
virinoj plaĉas al mi pli ol viroj
여자들이 나에게 남자들보다 더 맘에 들어요.
aspekte ktp
겉모습에도 그렇고, 기타등등
ĉu, ĉu vi estas ?
당신 혹시 인가요?
jes, mi estas samseksemulo
예, 나는 동성애자입니다
oni ankaŭ povas diri lesbo
사람들이 또한 레즈비언이라고도 하지요
bone, mi tute ne sciis
좋아요, 나는 전혀 몰랐습니다
sed mi ĝojas ke vi diris
하지만, 당신이 말했다는 것을 기쁘게 생각합니다
fakte
실은
fakte mi ankaŭ ĝojas ke vi estas samseksemulo
실은 당신이 동성애자라는 것도 기쁘게 생각합니다
vi estas la plej afabla kaj agrabla lesbo
당신이 가장 상냥하고 친절한 레즈비언입니다
la plej agrabla lesbo kiun mi konas
내가 알고 있는 가장 친절한 레즈비언
dankon! ĉu vi konas aliajn?
감사합니다. 다른 사람을 압니까?
sed kiel vi scias tion?
하지만 그걸 어떻게 압니까?
ĉiukaze mi kredas ke tiu knabino preferas virojn!
어쨌든 저 소녀는 남자들을 선호할 것이라고 나는 믿는다
tiu knabino pri kiu vi parolis
너가 얘기했던 그 소녀
ni vidos
(두고보면) 알게 될 거야
en la amasloĝejo
단체합숙장에서
bonan matenon!
안녕하세요? (아침인사)
ĉu vi bone dormis?
잘 잤나요?
apenaŭ vidas
겨우 보인다 (거의 안 보인다)
male, mi apenaŭ dormis
반대로, 나는 거의 잠을 못 잤다
sed kial?
그런데 왜?
eble vi estis nervoza pri via unua IJK-tago?
어쩌면 너가 청년대회(IJKO 첫날에 대해서 신경쓰였나요?
ne vere
아니 그렇지 않아
la tutan nokton, dum la tuta nokto
밤새도록, 밤새도록
tre laŭte ronkis
매우 시끄럽게 코를 골았다
simple iu tre laŭte ronkis la tutan nokton
단지 누군가가 밤새도록 매우 시끄럽게 코를 골았어
ne ĝenu min
날 괴롭히지 좀 마
kaj tio ege ĝenis min
그리고 그게 나에게 크게 거슬렸어
ĉu vi ne aŭdis tion?
너는 그것을 듣지 못했니?
tute ne, mi profunde dormis
전혀, 나는 깊이 잠잤어
ĉu mi forgesis diri al vi ke ~?
내가 너에게 ~라고 말하는 것을 잊어버렸니?
indas uzi orelŝtopilojn
귀마개를 사용할 만하다