Level 1 Level 3
Level 2

ĉe la kurspaĝaro


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
danci estis tre amuze.
춤추는 것은 매우 재미있었다
danci kun vi
당신과 같이 춤을 춘다
estis tre amuze danci kun vi.
당신과 춤을 추는 것은 매우 재미있었다
jen mia nomkarto
여기 내 명함이 있습니다.
se vi volas
만약 당신이 원하신다면
jen mia karto, se vi volas.
원하시면, 여기 제 카드가 있습니다.
sur ĝi estas ankaŭ ~
그 위에 ~도 있습니다.
sur ĝi estas ankaŭ adreso
그 위에 주소도 있습니다.
estas ankaŭ adreso al paĝaro
사이트로 가는 주소도 있습니다.
adreso al paĝaro kun Esperanto-kurso.
에스페란토 강좌가 있는 페이지로 가는 주소
dankon.
감사합니다.
mi retpoŝtos al vi
내가 당신에게 이메일을 보내겠습니다.
bone!
좋습니다.
ĝis kaj bonan nokton!
안녕, 그리고 안녕히 주무세요!
ĝis la!
안녕히!
aperas en ~
~에 나타난다
tujmesaĝilo
메신저
~ aperas en la tujmesaĝilo
~가 메신저에 나타난다
ĉu vi estas tiu?
당신이 그 사람인가요?
tiu, kiu dancis kun mi
나와 춤을 췄던 그 사람
sabata nokto
토요일 밤
ĉu vi estas tiu, kiu dancis kun mi sabatnokte?
당신이 토요일 밤에 나랑 춤춘 그 사람인가요?
jes, estas mi.
예. 저입니다.
mi ĝojas, ke ~
나는 ~해서 기쁩니다.
mi ĝojas, ke vi venis al la paĝaro.
나는 당신이 그 사이트로 와서 기쁩니다.
ĉu ĝi plaĉas al vi?
그게 당신 마음에 듭니까?
jes ja.
예, 예.
ĝi estas tre bela
그게 매우 아름답습니다.
ŝajnas interesa
흥미로워 보입니다.
ĝi estas tre bela kaj ŝajnas interesa.
그게 매우 보기좋고 흥미롭게 여겨집니다.
ankoraŭ ne ~
아직 ~하지 않은
ne estas tute preta
완전히 준비되지 않은 상태다
ĝi ankoraŭ ne estas tute preta
그게 아직 완전히 준비되지는 않았다
sed baldaŭ estos
그렇지만 금방 될 것이다
mi komprenas.
이해하겠습니다. (알겠습니다.)
sed jam estas multaj helpiloj
하지만 이미 많은 보조도구들이 있습니다.
vortaro
사전
superrigardo
개괄, 개요
ekzerco
연습
ekzemple vortaroj, superrigardo, tujmesaĝilo kaj ekzercoj.
예를들어 사전, 전체둘러보기, 메신저, 그리고 연습문제들
superrigardo de la gramatiko
문법에 대한 개괄
tujmesaĝilo kaj diversaj ekzercoj.
메신저와 다양한 연습문제들
estas bona komenco
좋은 출발이다
pardonon.
미안합니다.
mi devas paroli kun ~
~랑 얘기해야 합니다.
paroli kun alia persono
다른 사람과 말하다
pardonon. mi devas paroli kun alia persono.
미안해요. 다른 사람과 얘기해야 합니다.
lingvohelpanto
언어 도움이
mi estas ŝia 'lingvohelpanto'
나는 그녀의 언어 도움이 입니다.
kaj nun ŝi volas paroli pri ~
그리고 지금 그녀는 ~에 대해서 말하고 싶어한다