Level 4 Level 6
Level 5

IJK-invitilo


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verŝajne ke ~
~일 것 같다, ~일 것 처럼 보인다
homoj malbone parolis Esperanton
사람들이 에스페란토를 서투르게 말했었다
verŝajne ke homoj tiam malbone parolis
틀림없이 그 때는 사람들이 서투르게 말했었다
en la jaro 1911, li forlasis Esperanton
1911년에 그는 에스페란토를 떠났다
sed mi pensas ke ~
그러나 나는 ~라고 생각한다
estas pli alta
더 높다
hodiaŭ la lingvonivelo estas pli alta
오늘날 언어 수준이 더 높다
la lingvonivelo de la Esperantistoj
에스페란티스토들의 언어 수준
sed mi pensas ke hodiaŭ la nivelo estas pli alta.
하지만 내 생각에, 오늘날 그 수준이 더 높다
do mi devas bone lerni la lingvon
따라서 내가 그 언어를 잘 배워야만 한다
por esti bona homo
좋은 사람이 되기 위해서
kaj vi devas uzi simplan stilon
그리고 당신은 단순한 스타일을 사용해야 합니다
ĉar tio estis tre grava por li
왜냐하면 그게 그에게 매우 중요했기 때문입니다
tio plaĉas al mi.
그게 내 맘에 드네요
en Esperanto eĉ ekzistas vorto ~
에스페란토에는 ~라는 단어조차 존재한다
eĉ ekzistas vorto "kabei"
kabei'라는 단어조차 존재한다
forlasi la movadon
활동을 떠난다 (그만둔다)
vorto "kabei", kiu signifas forlasi la movadon
kabei 라는 단어는 활동을 떠난다는 것을 뜻한다
interese!
흥미롭네요!
mi nun scias unu vorton en Esperanto
이제 저는 에스페란토 단어 하나를 알게 되었습니다.
neniam forgesos
영원히 잊지 않을 것이다
kaj verŝajne mi neniam forgesos ĝin
그리고 명확히 나는 그것을 영원히 잊지 못할 것입니다
en kafejo, post pluraj semajnoj
카페에서, 몇 주 후에
li sukcesis lerni Esperanton
그는 에스페란토 배우는 것에 성공했다
kaj ili nun uzas la lingvon
그리고 그들은 지금 그 언어를 사용한다
inviti, invitilo
초청하다, 초청장
jen, rigardu, invitilo por IJK!
자 여기, 봐보세요. 세계청년대회(IJK) 초댕장!
kio? I-J-kio?
뭐라고, 이요...뭐라고?
junulo, junularo
젊은이, 청년모임
I-J-K estas "Internacia Junulara Kongreso"
IJK는 국체 청년 대회의 약자입니다.
mi planas iri al ĝi
나는 거기에 가려고 계획하고 있다
ĉu ankaŭ vi volas iri?
당신도 가고 싶은가요?
nu, "kongreso" ne sonas tre interese
어, "대회"는 크게 흥미롭게 들리지 않습니다.
sed estas (interese)!
하지만 그래요 (흥미로와요)
ne pensu pri iu teda malvigla kongreso
어떤 지루하고 활기없는 대회를 생각하지 마세요
simple temas pri ~
~에 대한 것일 뿐이다
simple temas pri renkonto kun junuloj
청년들과 만나는 것일 뿐이다
renkonto kun junuloj de multaj landoj
여러 나라에서 온 청년들과의 만남
300 ĝis 400 homoj estos tie
300 에서 400 명의 사람들이 거기에 있을 것이다
verŝajne estos 300 ĝis 400 homoj tie
틀림없이 거기에는 300~400명의 사람들이 올 것이다
preskaŭ ĉiuj
거의 모두가
kaj preskaŭ ĉiuj parolos Esperanton
그리고 거의 모두가 에스페란토를 말할 것이다
ne bone parolas
잘 말하지 못한다
bone, sed mi ne bone parolas Esperanton
좋아요, 하지만 나는 에스페란토를 잘 말하지 못합니다
ne gravas
중요하지 않습니다
eblas partopreni en ~
~에 참여하는 것이 가능합니다
partopreni en Esperanto-kursoj tie
거기서 에스페란토 강습들에 참가하다
kutime
보통은
kutime estas du niveloj
보통은 두 레벨이 있다
homoj, kiuj jam eklernis la lingvon
사람들, 그 언어를 이미 배웠던 그 사람들