Level 5 Level 7
Level 6

Planado


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unu por komencantoj
하나는 초급자들을 위한 것 (초급자를 위한 한가지)
kaj alia por homoj kiuj jam eklernis la lingvon
그리고 다른 것은, 이미 언어를 배웠던 사람들을 위한 것
jes, kio?
예, 뭐라고요?
vi diris, "kutime"
당신이, "보통은" 이라고 말했죠
ha, IJK okazas ĉiu-jare
예, 청년대회(IJK)는 매년 열립니다
ĉiu-foje en alia lando
매번 다른 나라에서
pro tio, ĉiu IJK estas alispeca
그래서 각각의 청년대회는 성격이 다르다
sed ankaŭ estas programeroj
하지만 프로그램들도 있다
programeroj, kiuj ofte revenas
프로그램들, 자주 되돌아 오는
sed ankaŭ estas programeroj, kiuj ofte revenas
하지만 자주 되돌아오는 프로그램들도 있다
ekzemple
예를 들어
ekzemple, preskaŭ ĉiam eblas sportumi, kart-ludi
예를 들어 거의 항상 스포츠와 카드놀이를 할 수 있다
babili kun amikoj dum la tuta nokto
밤새워 친구들과 대화하기
kanti ĉirkaŭ fajro kaj danci
모닥불 옆에서 노래하고, 춤추기
partopreni koncertojn, ktp.
콘서트 참가하기, 기타등등
nu, tion mi povas fari ankaŭ hejme
저기, 그건 집에서도 할 수 있어요
prave, sed
맞아요. 하지만
sed la grava afero dum IJK estas ~
하지만 청년대회 기간동안 중요한 것은 ~이다
venas de multaj diversaj landoj
서로 다른 많은 나라에서 온다
estas ke la partoprenantoj venas de diversaj landoj
참가자들이 다양한 나라에서 온다는 것이다
pro tiu mikso de diversaj homoj
다양한 사람이 이렇게 혼합됨으로 인해서
estas bona etoso, kiu tre plaĉas al mi
분위기가 좋은데, 나는 그게 정말 좋다
bone. sonas interese
좋아요. 흥미롭게 들리네요
mi pripensos
내가 고려해 보겠습니다
certe.
꼭 (틀림없이)
tamen, problemo estas ~
하지만 문제는 ~ 이다
tiom da mono
그만큼의 돈
mi ne havas tiom da mono nun
나는 지금 그만큼의 돈이 없다
problemo estas ke mi ne havas tiom da mono
문제는 내가 그만큼의 돈이 없다는 것이다
mi komprenas, sed ne estus multe-koste
이해하겠는데, 하지만 비용이 많이 들지는 않을 것이다
ne estus multe-koste, mia-krede
내가 믿기로는, 그리 비용이 많이 들지는 않을 것이다
tabelo de kotizo de programeroj
프로그램들의 요금의 표
jen, se vi rigardas la kotiztabelon
여기 요금표를 봐보시면
la kotiztabelo de la IJK-invitilo
IJK 초청장의 요금표
vi vidas, ke ~
~임을 보실 수 있어요
temas pri ~
~에 관한 것이다, ~라는 내용이다
temas pri entute nur 50 eŭroj
단지 총 50유로 밖에 안돼요
vi vidas, ke por vi temas pri entute nur 50 eŭroj
당신에게는 총 50유로 밖에 안되는 것을 볼 수 있어요
se ni dormas surplanke
(마룻) 바닥에서 잔다고 하면
en ordo
문제없이 정리된
bone, tio sonas en ordo
좋아요, 그건 문제 없어 보이네요
sed kio pri la vojaĝo
하지만 여행에 대해서는 어떡하죠?
trajno kostus ĉirkaŭ 70 eŭrojn
기차가 70 유로 정도 들겁니다
ĉu tio eblus por vi?
당신에게 그것이 가능합니까?
espereble
희망하기를 (그러길 바랍니다)
sed daŭrus sufiĉe longe per trajno
기차로는 충분히 길게 걸릴 것 같습니다
jes, sed ni povas halti en unu aŭ du urboj
예. 하지만 우리는 한두 도시에서 멈출(들를) 수 있습니다
dum la vojo
그 도중에
kaj la tranoktado?
그리고 숙박은?
ĉu vi pagus por ĝi?
당신이 그걸 지불할 겁니까?