Level 6 Level 8
Level 7

Pasporta Servo


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ne, ne mi, sed ne estas problemo.
아뇨, 저는 아닙니다. 하지만 문제가 없습니다.
ĉu vere?!
진짜요?
kiel vi planas solvi tion?
당신은 그것을 어떻게 해결할 계획입니까?
montris la oran kronon
그 금관을 보여 줬다.
nu, mi baldaŭ montros al vi
저, 제가 잠시후에 당신에게 보여 주겠습니다.
sed unue pli da teo
그러나 우선 차를 조금 더
ĉu ankaŭ vi volas?
당신도 원하시나요?
jes, dankon
예, 감사합니다
en la sama kafejo
같은 까페안에서
io daŭras, daŭrigas tion
무엇인가가 지속/유지된다, 그것을 계속한다
plano, plani, planado
계획, 계획하다, 계획하기
ŝi kaj li daŭrigas la planadon
그녀와 그는 계획하기를 계속한다
bonvolu, jen via teo
드세요(부디~하세요), 여기 차가 있습니다.
mi dume rigardis la invitilon
그동안 저는 초청장을 봤습니다
rigardis la invitilon por IJK
청년대회(IJK) 초청장을 봤습니다
mi multon komprenas, sed ne ĉion
나는 많은 것을 이해했지만, 전부를은 아닙니다.
bone, bone. nur demandu
좋아요, 좋아요. 질문만 해 주세요
jen la aferoj
여기 그것들이 있어요
klaraj aferoj
명확한 것들
la aferoj kiuj estas malklaraj
그것들, 명확하지 않은 그것들
estas malklaraj por mi
나에게 명확하지 않습니다
aliĝi, aliĝilo
가입하다, 가입원서
TEJO, la organizo
세계 에스페란토 청년회
Pepo, la birdo
Pepo, 세계 에스페란토 청년회 상징인 새
loĝi, loĝejo
머무르다 (숙박하다), 숙소
amasloĝejo
단체 합숙소
aliĝilo estas ilo por al-iĝi
입회원서는 가입-하기 위한 도구이다
aliĝilo en kiu vi skribas vian nomon, adreson ktp
입회원서, 그 안에 당신이 당신의 이름, 주소 등등을 쓰는
longa, mallongigo
긴, 축약(약자)
mallongigo de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
세계에스페란토청년회의 약자
Pepo estas la amuza birdo de TEJO
페포(Pepo)는 세계청년회의 익살스런 새이다
amasloĝejo estas ejo kie amaso de homoj loĝas
단체합숙장은 다수의 사람들이 숙박하는 그곳이다
dormo, dormigilo, dormosako
잠, 수면제, 침낭
kutime oni bezonas dormosakon tie
보통은 거기에서 침낭을 필요로 한다
vi klarigis tro rapide
당신이 너무 빠르게 설명했습니다
mi ne kaptis ĉion
나는 전부를 이해하지(잡지) 못했습니다
ne tre gravas
그리 중요하지 않다
mi pensas ke ne tre gravas nun
내 생각에는, 지금 별로 중요하지 않은 것 같습니다.
poste ni povas pli paroli
나중에 더 얘기할 수 있습니다
pli paroli pri la IJK-invitilo
청년대회(IJK) 초청장에 대해서 더 얘기해 보다
do, vi volas plani la vojaĝon nun, ĉu?
그러면 당신은 지금 그 여행을 계획하고 싶은 거죠, 그쵸?
jes volonte
예, 기꺼이
tiel vi vidos ke ~
그렇게 당신은 ~를 알게될 겁니다
kostos tiom multe
비용이 그렇게 많이 들 것이다
vidos ke la vojaĝo ne kostos tiom multe
여행이 그리 비용이 많이 들지 않을 것임을 알게 될 겁니다
mi volas scii
나는 알고 싶습니다
mi scivolas pri ~
나는 ~에 대해서 알고 싶습니다
kiel vi solvos la tranoktadon
당신이 어떻게 숙박을 해결할 지
ĉar mi ne havas monon
나는 돈이 없기 때문에
junulara gastejo
유스 호스텔