Level 3 Level 5
Level 4

46 -


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yüz yirmi
120 ethundredeogtyve
yüz otuz bir
131 ethundredeogenogtredive
iki yüz
200 tohundrede
bin
1,000 tusind
bin bir
1001 tusindogen
dört bin
4.000 firetusinde
elli bin
50,000 halvtredstusınde
yüz on iki
112 ethundredetolv
milyon
1.000.000 million
buçuk
halv (og en halv)
çeyrek
kvart
milyar
1,000,000,000 milliard
sekiz bin sekiz yüz otuz bir
8.831
beş yüz otuz iki
532
bin üç yüz kırk bir
1.341
dört yüz seksen bir
481
on yedi bin yedi yüz kırk yedi
17.747
on üç bin sekiz yüz elli altı
13.856
üç bin altı yüz elli beş
3.655
dokuz yüz seksen altı bin yüz altmış yedi
986.167
dört yüz yetmiş dokuz
479
doksan üç bin dokuz yüz yetmiş sekiz
93.978
dört yüz yirmi üç bin beş yüz otuz altı
423.536
sekiz bin yüz elli üç buçuk
8.153,5
beş buçuk
5,5
kesir
brøkdel
dörtte bir
en fjerdedel
üçte iki
to tredjedele