Level 2 Level 4
Level 3

Kropslighed og læring


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Intersubjektivitet
Subjektets bevidsthed om andre subjekter
Spejlneuroner
Nervestrukturer i hjernen, som ved synet af en anden persons kropsbevægelse kan spejle det visuelle indtryk til det motoriske område.
Kropsskema
Tager udgangspunkt i at være sin krop. Fungerer automatisk, uden der af den grund er tale om reflekser. Fungerer bedst, når den sansemæssige opmærksomhed er rettet mod noget andet end kroppen selv.
Kropsimage
Tager udgangspunkt i at have en krop. Opmærksomheden er rettet mod kroppen.
Vitalitetsaffekt
Nogle bestemte oplevelseskvaliteter, der ikke passer ind i eller kan beskrives fuldgyldigt i de eksisterende følelseskategorier. De er mere flygtige og har stor daglig betydning.
Affektiv afstemning
At kunne spejle hinandens følelser, at være empatisk og interaffektiv.
Tværmodal perception
Sanseoplevelse, der overskrider en bestemt sansemodus eller sansekanal, og eksisterer i en supramodal form
Mimetisk læreproces
At mime så man både "gør" og "er" det, man efterligner.
Vitalitetsfølelser
Følelser af livsprocesser: strømmende, boblende, sugende, kildrende, gnavende, fyldende, tømmende m.m.
Kategorialfølelser
Glæde, angst, vrede m.m.
RIGs
Repræsentationer af Interaktioner der bliver Generaliseret (Stern)
Primært automatiserede processer
Reflekser, som sker automatisk når kroppen påvirkes på en bestemt måde.
Sekundært automatiserede processer
Tillærte kropslige processer, som bliver så indgroede, at de foregår automatisk.
Udsagnssprog
Udtrykker kategorier, rangordninger og værdisætninger
Emotionelt sprog
Udtrykker umiddelbare følelser. Kropssprog, følelsudbrud eller andet.
Kropsliggjorte vaner
At kunne og at gøre noget på kulturspecifikke måder, uden at bevidsthed og opmærksomhed er involveret.