Level 3 Level 5
Level 4

Kjeld Fredens - Læring med kroppen forrest - kap 1


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Embodiment
Kropsliggørelse af kognition
Sandwichteorien
Kognitivismens model for kognition. Hjernen som computer - indput, lagring, output (sanser, hjerne, motorik)
Intelligens
At kunne foretage grundige beregninger og logiske slutninger
Visdom
At kunne tage bestik af situationen og vurdere, hvilke beslutninger, der skal føres ud i livet.
Indlejret kognition
Kognitionen er afhængig af sin kontekst.
Essentialisme
At forklare en persons evner ved at hævde, at de ligger i generne.
Enaktiv tilgang til udvikling
Fokus på en gensidig, handlingsorienteret konstituering mellem individ og situation.
Hjernen som autopoietisk system
Hjernene skal ikke fodres med information. Skaber selv mening og lader sig kun forstyrre, når påvirkningerne har betydning.
Assimilation
Tilføjende læring - nyheder (Piaget)
Akkommodation
Overskridende læring - fejl og korrektioner (Piaget)