Level 4 Level 6
Level 5

Kjeld Fredens - Læring med kroppen forrest - kap 2


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Affordance
Det at tingene i omgivelserne har en tiltrækningskraft, der inspirerer til handling.
Mixed reality
Kombination af den reale og den virtuelle verden med sigte på læring.
Perception
Perceptuelt styret handling og adfærd - en samtidighed af indtryk og udtryk.
Epigenese
Kontektstens aktivering af gener.
Top-down-progression
Den motoriske udvikling bevæger sig oppe fra hovedet og ned mod fødderne, og inde fra kroppen og ud i hænderne.
Balance
Samspil mellem balanceorganet i det indre øre, synssansen og muskelsansen.
Spatiel adfærd
Rumlig orientering - knyttet til det rum, man bevæger sig i-
Jeg'et
Den del, der erfarer - den handlende krop.
Mig'et
Den del, der er erfaret - så man oplever sig selv som en fortælling af fortid, nutid og fremtid.
Enaktiv tilgang til læring
Effektiv læring begynder med, at fortælle eleven, hvordan det, der læres kan anvendes og læring er grundlæggende og bogstaveligt håndgribeligt.
Grovmotorik
Knyttet til kroppens centrale muskler.
Finmotorik
Knyttet til kroppens periferi - ansigt, hænder, fødder
Tyggegummi
Godt for børns taleudvikling fordi musklerne kommer i træning.
Emblem
Gestik - konventionel form med en kendt betydning uafhængig af den ledsagende tale
Ikonisk gestik
Giver kun mening sammen med sproget, fordi den samme bevægelse kan have flere betydninger
Metaforisk gestik
Illustrerer en abstrakt idé
Pegende gestik
Refererer til en genstand og dens placering
Beat
Simpel bevægelse med eller uden mening - kan betone en sætning eller signalere talerens følelser
Regulator
Signal til modparten om at det er hans tur til at tale - sænke armene eller sænke stemme og tempo
Møbiussyndrom
Neurologisk lidelse, hvor man er født med manglende evne til at bevæge ansigtets mimiske muskler.
Initiativ
At invitere andre til at lege
Respons
At tage imod en invation til at lege.
Fælles intentionalitet
Evnen og motivitationen til at engagere sig med andre i et samarbejde, der er rette mod noget og foregår indenfor en fælles opmærksomhedsramme.
Total fysisk respons
Metode til sprogundervisning, der bygger på koordinering af sprog og fysisk bevægelse.