Level 5 Level 7
Level 6

Kjeld Fredens - Læring med kroppen forrest - kap 3


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bevidst praksis
Formål, defineret handlingsorienteret formål, fokus - hvad skal der arbejdes med og hvad kan man lade ligge? HUSK HVILE
Antroprocæn tidsalder
Menneskets tidsalder, hvor der skal findes en balance mellem vækst og trivsel. Menneskets påvirkning af miljøet har overskredet en kritisk grænse. (Paul J. Crutzen)
Memer
Den kulturelle arvs "gener" - F.eks. sprog. bøger, kunst, religion.
Default mode network
DMN - Når man arbejder er de relevante områder i hjernen aktive, når arbejdet ophører tager DMN over.
Kollaborativ læring
Læring i fællesskab-
Rosenthal-effekten
At opnå resultater, der stemmer overens med ens egne og andres forventninger.
Stabile egenskaber
Åbenhed, indadvendt contra udadvendt, bekymret contra rolig, godmodig contra irritabel, pålidelig contra upålidelig
Personlighed
Karakteristisk måde at føle, tænke og handle på.