Level 10 Level 12
Level 11

D2 - Organisk nomenklatur


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Strukturisomer
Samma summaformel, olika bindningsordning
Kedjeisomerer
Kolkedjan har samma antal atomer men har olika uppbyggnad
Positionsisomerer
Samma funktionella grupper flyttas runt i molekylen
Funktionell-grupp-isomerer
Gör olika funktionella grupper med samma atomer
Stereoisomerer
Samma summaformel, samma bindningsordning, men olika arrangemang i 3D
Konformationsisomerer
Olika isomerer uppstår via rotation kring sigma-bindningar, sker kontinuerligt
Konfigurationisomerer
Jämför två isomerer, isomerer uppstår inte genom rotationer kring sigma-bindningar
E- och Z-isomerer
Z = samma sida, E = olika sida
Kiralt center
Kol bundet till 4 olika atomer/molekyler
Akiralt
Har åtminstone ett (1) symmetriplan
Meso-förening
Har symmetriplan och är därmed akiral
Enantiomerer
Stereoisomerer som är spegelvända mot varandra, roterar alla stereocenter
Diastereomerer
Stereoisomerer som inte är varandras spegelbilder, roterar 1 till (n-1) stereocentra