Level 13 Level 15
Level 14

D3 - Syra-baser


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Syra
Protongivare
Bas
Protonacceptator
Protolyt
Syror och baser; tar upp/avger vätejoner
Amfolyt
En protolyt som kan agera både som syra och bas, ex. H2O
En syra har...
En korresponderande bas
En bas har...
En korrespondernade syra
pH
Skala på koncentrationen H3O+-joner
En stark syra har en...
Svag korresponderande bas
En stark bas har en...
Svag korresponderande syra
Ka
Syrakonstanten, anger hur stark en syra är
Kb
Baskonstanten, anger hur stark en bas är
Ett högt Ka/Kb värde resulterar i...
Ett lågt pKa/pKb värde
Ett lågt Ka/Kb värde resulterar i...
Ett högt pKa/pKb värde
Kw
[H3O+][OH-]
Neutralt pH
[H3O+]=[OH-]
Ekvivalenspunkt
Då man tillsatt lika mycket syra/bas som det fanns bas/syra från början
Halvekvivalenspunkt
pH=pKa
Vid höga pH...
Är en bas oladdad och en syra laddad
Vid låga pH...
Är en bas laddad och en syra oladdad
Titrator
Fyller upp byretten
Titrand
Fyller upp behållaren under byretten
Flerprotoniga syror
Avger väte flera gånger och har flera Ka/pKa
Basisk oxid
I reaktion med H2O bildas OH-, reagerar med syror
Sur oxid
I reaktion med H2O bildas H3O+, reagerar med baser
Amfolyt oxid
Reagerar både med syror och baser
Lewis-syra
Elektronpar-acceptor
Lewis-bas
Elektronpar-donator