Level 14
Level 15

D3 - Gaser


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Boyles gaslag
pV=konstant (då T och n är konstanta)
Charles gaslag
V ökar proportionellt med T (då p och n är konstanta)
Avogadros gaslag
V ökar proportionellt med n (då T och p är konstanta)
Allmänna/Ideella gaslagen
pV=nRT
R=
8,314 J/Kmol
T(0 grader C)=
273,15 K
1 bar=
1*10^5 Pa
1 atm=
101325 Pa
1 Pa=
1 N/m2
Molbråk xA=
(nA)/(nA+nB) = (nA)/(ntot) = (pA)/(ptot)
Totaltryck ptot=
pA + pB
Partialtryck pA=
xA * ptot
Daltons lag
ptot=pA+pB+pC+...+pX=summan för alla partialtryck
En kropp som rör sig har kinetisk egergi E(KE)=
0,5ms^2
Brownsk rörelse
Molekylen rör sig hipp om happ
Begränsande lag Lim(pV) ; p -> 0 =
nRT
Isobar
Linje på en karta som sammanbinder punkter med samma (luft)tryck
Isoterm
Linje eller yta som sammanbinder punkter med samma temperatur