Level 6 Level 8
Level 7

D1 - Kapitel 1 - Fundametals


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Empirisk formel
Förhållandet
Molekyl/Summa formel
Det exakta antalet ingående atomer
Struktur formel
Utseendet/ Hur atomerna binder till varandra
Reaktionsformel
Ger reaktanterna, produkterna och mängdförhållandet (stökiometri)
Syra-basreaktion
Protonöverföring
Redoxreaktion
Elektronöverföring
Fällningsreaktion
När två lösningar blandas och en fast produkt (fällning) bildas
Komplexbildningreaktioner
Mellan en metalljon och en ligand (molekyl eller jon) med ensamt elektronpar
Oxidation
Avger elektroner
Reduktion
Tar upp elektroner
Halvcellsmetoden
Delar upp en reaktion till två med fokus på "reduktanten" och "oxitanten" som i slutet läggs ihop
Entalpi
H: värmeutbytet