Level 18 Level 20
Level 19

2006 оны тестүүдийн шинэ үгс 1


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
24 hour room service (n)
24 цагийн өрөөний үйлчилгээ
aboard (pre)
хөлөг онгоцонд, галт тэргэнд, автобусанд
absent (adj)
байхгүй, эзгүй, үгүйлэгдсэн
absorb in (v)
уусгах, шингээх
accomodation (n)
байр сууц
actually (adv)
үнэндээ
administration (n)
захиргаа
advantage (n)
давуу тал
against (pre)
эсрэг, сөрөг
although (conj)
хэдийгээр
amazing (adj)
гайхалтай
ambitious (adj)
хүсэл зорилготой, эрмэлзэлтэй
among (pre)
дунд
announce (v)
зарлах, тунхаглах
annual (adj)
жил бүрийн
apologize (v)
уучлал гуйх
argue (verb)
маргах, үг сөрөх, мэтгэлцэх
assignment (n)
тушаал, даалгавар
at least (adj)
ядаж л
atomic energy (n)
атомын энерги