Level 23 Level 25
Level 24

2006 оны тестүүдийн шинэ үгс 6


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exclaim (v)
уулга алдах, уулгалах
expect (v)
итгэх, найдах, хүлээх
experience (n)
туршлага
expert (n)
шинжээч
extra (adj)
нэмэлт, илүү
facility (noun)
тоног хэрэгсэл
fact (n)
баримт, үнэн бодит байдал
fail (v)
бүтэлгүйтэх, шалгалтад унагах
fair (adj)
шударга, шаргал үс
fantastic (adj)
гайхалтай
fight (v)
тулалдах, тэмцэх
finally (adv)
эцэст нь =at the end
fine (n)
торгууль
fitness (n)
эрүүл мэндийн
fix (v)
засах, янзлах
flee-fled-fled
зугтах, дүрвэх
flooded (adj)
ус, үерлэсэн
flu (n)
ханиад
focus on (v)
анхаарлаа хандуулах, =considerate
foolish (v)
тэнэг
forgetful (adj)
мартамхай