Level 24 Level 26
Level 25

2006 оны тестүүдийн шинэ үгс 7


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
friendly (adj)
нөхөрсөг, найзархаг
fries (n)
Франц маягаар шарсан төмс
frisbee (n)
хуванцар шидэж тоглодог таваг
furious (adj)
уур нь шатсан, ширүүн галзуу юм шиг
genericity (n)
уудам зан, өөдрөг зан
global (adj)
дэлхий нийтийн, дэлхийг хамарсан
go ahead (phrasal verb)
за тэг тэг
govern (v)
захирах, удирдах =rule
great range of abilities (n)
өргөн хүрээний чадварууд
grow-grew-grown (v)
ургах, ургуулах
guest (n)
зочин, гийчин
hard (adj)
хэцүү, дайчин, хүнд, шаргуу
hardly (adv)
бараг л, дөнгөж
hardy (adj)
өлчир
harm (v)
гай болох, хор хүргэх
heater (n)
халаагуур
hesitate (v)
эргэлзэх, тээнэгэлзэх
hide and seek (n)
нуугдаж тоглох