Level 25 Level 27
Level 26

2006 оны тестүүдийн шинэ үгс 8


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
home country (n)
эх нутаг
homesicknes (n)
нутгаа санах нь
hood (noun)
юүдэн, машины эвхдэг орой, машины хамар
hopefully (adv)
найдвар төрүүлсэн
idea (n)
санаа, бодол
imagine (v)
төсөөлөх
immediately (adv)
тэр даруй, даруйхан
improve (v)
сайжруулах, нэмэгдүүлэх
in front of (pre)
урд талд, өмнө
inability (n)
чадваргүй байх
include (v)
оруулах, багтаах
incredible (adj)
ер бусын, гайхалтай
instead of (adv)
оронд нь
instrument (n)
хөгжмийн зэмсэг
insurance (n)
даатгал
international peace (n)
олон улсын энх тайван