Level 27 Level 29
Level 28

2006 оны тестүүдийн шинэ үгс 10


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
laugh (v)
инээх, хөхрөх
laundry (n)
угаалга
license (n)
зөвшөөрөл, эрхийн бичиг
light beam (n)
туяа, цацраг, гуалин
liquid (n)
шингэн
living condition (n)
амьжиргааны нөхцөл
local (adj)
орон нутгийн
lose control (v)
ухаанаа алдах, жолоогоо алдах
lose-lost-lost (v)
хаях, гээх, алга болох,
loyal (adj)
үнэнч
luxurious (adj)
тансаг
magnificent (adj)
эрхэмсэг, сүр жавхлант, гайхамшигт
main (adj)
гол, үндсэн
maintain (v)
сахих, тогтоон барих, байлгах, тордох, үргэлжлүүлэх
manmade (n)
хүний гараар бүтсэн
marriage (n)
гэрлэлт
match (n)
тэмцээн, уралдаан, шүдэнз
meanwhile (adv)
тэр хооронд