Level 41 Level 43
Level 42

Level 24


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
riot (n)
бослого
security (n)
аюулгүй байдал
selfish (adj)
амиа хичээсэн, амиа бодсон
service (n)
үйлчилгээ
shake-shook-shaken (v)
сэгсрэх, доргих
silence (n)
нам гүм байдал
silently (adv)
чимээгүй
sky scrappers (n)
тэнгэр баганадсан барилга
soft (adj)
зөөлөн
special (adj)
тусгай, өвөрмөц
stability (n)
тогтвор, тогтвортой байдал
staff (n)
албан хаагчид
stain (n)
толбо, харлуулагч будаг
steady (adj)
тогтвортой байнгын жигд
sunburn (v)
наранд биеэ шарах
to be satisfied with (v)
дуртай байх
towards (pre)
рүү, рүү чиглэсэн
tread (n)
алхаа, гишгээ
tremble (n)
чичиргээ
trouble (n)
саад, бэрхшээл
unattended (adj)
эзэнгүй орхисон, хүнгүй
upset (adj)
сэтгэл хямарсан
vain (adj)
ихэрхүү
weapon (n)
зэвсэг
worth (adj)
үнэ цэнэтэй