Level 4 Level 6
Level 5

BS 1 Unit 5 R


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
post
đăng
notice
thông báo
upgrade
nâng cấp
expand
mở rộng
reject
từ chối
continue
tiếp tục
job openings
cơ hội nghề nghiệp
exhibition
cuộc triển lãm
account
tài khoản
check
kiểm tra, ngân phiếu
regularly
thường xuyên
instruction
sự hướng dẫn
graduate
tốt nghiệp
bulletin board
bảng thông báo
partner
đối tác
criticize
phê bình, đánh giá
committe
ủy ban
furniture
đồ gỗ
material
vật liệu, tài liệu
anniversary
lễ kỷ niệm
idea
ý tưởng
stock
kho, cổ phiếu
center
trung tâm
health
sức khỏe
popular
phổ biến
become
trở nên
price
giá cả
lower
hạ thấp
subscription rate
giá đk mua báo dài hạn
award
phần thưởng
suggestion
sự gợi ý
museum
viện bảo tàng
tourist
khách du lịch
delay
trì hoãn
defective
lỗi
thorough
kỹ lưỡng
fair
hội chợ
admission
vé vào cổng