Level 100 Level 102
Level 101

1901 - 2000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prěživimy
survivable
legke pěnęzy
easy money
anemija, malokrvje
anaemia
fluor
fluorine
geopolitičny
geopolitical
Gajana
Guyana
råzliťje
spillage
obojaky
twofold
analogičny
analogical, analogous
spręgati
conjugate
kiriličsky, kirilsky
Cyrillic
opyliti, opyljati
pollinate
opyljeńje
pollination
nepravda
untruth
anemičny
anaemic
aksioma
axiom
episkopaľny
episcopal
dŕkatnik, dročinik
masturbator
minaret
minaret
mękkotěly (-ogo)
mollusk
nezadbatlivy
neglectful
livny
pelting
utočnjeńje
specification
malomòlvny, mòlčalivy
taciturn
odvśųd
from everywhere, from all around
antipatija
antipathy
kotlaŕ
brazier
pozlaćati, pozlåtiti, zlåtiti
gild
naturalističny, prirodničny
naturalistic
odslužiti
serve out
velmi rano
very early, very early on
mòlčati
be silent
podslušivatelj
eavesdropper, wiretapper
hieroglifny
hieroglyphic
nedotykajemy, neporušimy
inviolable
skeptičny
sceptic
akvamarin
aquamarine
pčelaŕstvo
beekeeping
vòzhodno
eastwards
gaubica
howitzer
humanističny
humanistic
kolhoz
kolkhoz
nikaraguansky
Nicaraguan
oligarhija
oligarchy
zamrzati, zamrznųti
freeze to death, ice over, be frost-bitten, congeal
aerodrom
aerodrome
azimut
azimuth
bajt
byte
podsměhati sę, podsměhnųti sę
jeer
nesmělo
shyly
Surinam
Suriname
podvodno těčeńje
undercurrent
osobna potrěba
personal need, personal use
adadžo
adagio
šovinizm
chauvinism
kųkolj
cockle
esperanto, esperantsky
Esperanto
ščigòl (ščigla)
goldfinch
poštny kod
postcode, zip code
odvadnjati, odvodniti
dehydrate
egalitarny
egalitarian
totalitarizm
totalitarianism
sionizm
Zionism
proiztěkati, proiztekti
result (from), spring (from)
vųglovodan
carbohydrate
ekumeničny
ecumenical
bòzina
elderberry
velen
vellum
srastati sę, sråsti sę (sråste)
grow together, coalesce
odpis
write-off
egotizm
egotism
monolitny
monolithic
rizično
perilously
vytŕpěti (vytŕpi)
retrain
potręsati
joggle, brandish
akompaniator
accompanist
artikulacija
articulation
obsađati, obsaditi
besiege
koptsky
Coptic
egoizm
egoism
fundamentalizm
fundamentalism
nečestivy
impious
panaceja
panacea
parašutist
parachutist
nepŕvonačęľny
unoriginal
moknųti, mokrěti
get wet
svŕhu
from above, from the top
četvŕtina
one quarter, one fourth
råzmyti, råzmyvati
wash out
ježiti, ježiti sę, naježiti, naježiti sę
bristle
deformovati, sdeformovati, snetvarjati, snetvoriti
deform
råstlinožerec, travojed
herbivore
kursivny
italic
mizantrop
misanthrope
sponka
paperclip
kaper
privateer
čajiljnja
tearoom
tradicionalist
traditionalist
uzbečsky, Uzbek, uzbeksky
Uzbek
formalizovati
formalise, formalize