Level 103 Level 105
Level 104

1 - 100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bezbrådy, golobrådy
beardless
narkoza
narcosis
oligarh
oligarch
mstivy
revengeful
anahroničny
anachronistic
dovŕšenosť, kompletnosť, popòlnosť
completeness
pozlåta
gilding
tipografija
typography
vermišelj
vermicelli
pohyćenec
abductee
identifikator
identifier
semantičny
semantic
odnikųd
from nowhere
kaprizovati
freak out
briket
briquette
tajnopisec
cryptographer
želatin
gelatine
mnogorěčivy, mnogoslovny
loquacious
medalist, medalistka
medallist
Perun
Perun
južno
southwards
subjektivnosť
subjectivity
neizgovorlivy
unpronounceable
odklejati, odklejiti, odlěpiti, odlěpiti sę, odlěpjati, odlěpjati sę
unstick
krvavši
bloodier
bratobijstvo
fratricide
defisovati
hyphenate
neslavny
inglorious
prezidium
presidium
timpany
timpani
maloměrny
undersized
ostrěgati sę
beware of, be wary of
prislovnik, prislovòk
adverb
antimon
antimony
Kelt
Celt
jelec
dace
hieroglif
hieroglyph
lživosť
mendacity
naturalizm, prirodnosť
naturalism
predikat, prisųdòk
predicate
korenisty
rooty
sublimacija
sublimation
ksenofobija
xenophobia
nadarmo
in vain
zarųčati sę, zarųčiti sę
get engaged
gabardin
gabardine
objedati sę, objesti sę (obje)
overeat
prěživimosť
survivability
bělavy
whitish
močevina
carbamide, urea
zamedliti, zamedljati
slow down
mòlknųti
fall silent, stop speaking
zamòlknųti
stop speaking, fall silent
onaky
that kind of
blen
henbane
Veliky Pętòk
Good Friday
dozvolimy
allowable
kristalizovati
crystallize
travimy, varlivy
digestible
četyridesęty
fortieth
hodulja
stilt
dostatòčnosť
sufficiency
galvanizovati
galvanise, galvanize
mŕtvěti
deaden, go numb
čekaljnja
waiting room
izrvati (izrve), izryvati
tear out
nasypati, sypati
pour (dry substance), strew
lisička
chanterelle
falsifikacija
falsification
osobnik
individualist
kavka
jackdaw
perverzno
perversely
motòk
skein
obsypati, obsypyvati
strew
języček (języčka)
uvula
poprěk
athwart, crosswise
inohod
amble
voditeljska dòska
leaderboard
råztrgati, råztrgnųti
tear up
kanoničny
canonical
etimologija
etymology
fanatično
fanatically
jednosložny
monosyllabic
mnogokųtnik, mnogovųgòľnik
polygon
jagniti sę
yean
porušiti, rušiti
knock down
oblet
fly-off
hromosť
lameness
lěnivo
lazily
likvidator
liquidator
jutrenja
matins
drozd
thrus, throstle
rěšiteljnosť
resolution (decisiveness), decisiveness
epitet
epithet
galij
gallium
pedagog
pedagogue
sinusit
sinusitis
poddavajemosť
susceptibility
odsunųti, odsuvati
shove away, push off
nikako
in no way