Level 104 Level 106
Level 105

101 - 200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
domče
small house
adresat
addressee
biologičny
biologic
oskvŕnitelj
defiler
dialektičny
dialectical
neizgodny
disadvantageous
međugrådny, međugrådsky
intercity
zaroditelj
originator
četverčęta
quadruplets
dobro nastrojeńje
good mood
infinitiv
infinitive
moldavsky
Moldavian
moralizovati
moralise, moralize
bezkrily
wingless, apterous
balustrada
balustrade
geograf, zemjepisec
geographer
neråzuměńje
incomprehension
črnobylj
mugwort
brjuhaty
paunchy
filologija
philology
proporcionaľno
proportionally
moŕska stěna
seawall
råbsky
slavish
trgovnik
business person
proživati
spend life
slěpec
blind man
adventist
adventist
členistonogy (-ogo)
arthropod
avtokrat, samodŕžec
autocrat
råzdvojeńje
bifurcation
dropja
bustard
luminescencija
luminescence
moravsky
Moravian
romb
rhombus
korektor
corrector, proofreader
nemilosť
disfavour, disfavor
mililitr
millilitre, milliliter
jednorųky
one-armed
zajedlivosť
acrimony
bahamsky
Bahamian
Bělorus, bělorussky
Belarusian
němosť, němota
dumbness
elektrifikacija
electrification
vyvlastniti, vyvlastnjati
expropriate
gogolj
goldeneye
vodobojaznj
hydrophobia
městoviti
situate
prozråčno
transparently
projehati (projede), proježđati
drive through
tajnišče
secret place
particip, pričęsťje
participle
vraćati v otčinų, vråtiti v otčinų
repatriate
městovjeńje
siting
člověk
human being
lěniti sę
be lazy
dogarjati, dogorěti
burn down
běglosť, tečnosť
fluency
marimba
marimba
oprošćeńje
simplification
sufiks
suffix
vse jedno, vse råvno
all the same
destabilizacija
destabilization
ekstrapolacija
extrapolation
Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
vikunja
vicuna
dvasto, dvěstě
two hundred
prostirati, prostrěti (prostre)
set (table), stretch out
konjaŕ
hostler, ostler
Dalmatija
Dalmatia
grbaty
humpy
mŕzko
nastily
pirotehničny
pyrotechnic
Skopje
Skopje
sultanat
sultanate
vebmaster
webmaster
snizu
from below, from the bottom
Tadžikistan
Tajikistan
brusnica
cowberry, lingonberry
råzparjati
rip open, rip up
novonarođeny
new-born
oteliti sę, teliti sę
calve
galeta
galette
homogenny, jednorodny
homogeneous
lakoničny
laconic, laconical
boleznotvorny
pathogenic
pòlnomoćnik, upòlnomoćeny
plenipotentiary
izsunųťje
protrusion
virologija
virology
bųde/bųdųt
there will be
cvŕkot
chirrup
držalo
handhold
Osetija
Ossetia
kakostny
qualitative
zarųčati, zarųčiti
betroth
logaritm
logarithm
onomatopeja
onomatopoeia
poluostrovny
peninsular
fonetika
phonetics
spakovati sę
get packed
niščivosť, råzrušnosť
destructiveness