Level 106 Level 108
Level 107

301 - 400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
osť
awn
nadalje
henceforward
kyrgyzsky
Kyrgyz
slęzsky
Silesian
råzšnurovati, råzšnurovyvati
unlace
vikontesa
viscountess
vojevoda
voivode
mokrica
woodlouse
skazka
children’s story
vaterlinija
water line
večerjati
eat dinner, eat supper
časova zona, časovy pas
time zone
časovańje, konjugacija, spręžeńje
conjugation
Dagestan
Dagestan
bezsumno
doubtlessly
svobodnomyslitelj
freethinker
vsejed, vsežerec
omnivore
drågocěnnosť
preciousness
råzsedlati, råzsedlyvati
unsaddle
bělěti, obělěti
turn white
agronomija
agronomy
altruist, člověkolubovnik
altruist
hrust
brushwood
haotično
chaotically
poprěčnik
crossbeam
gestikulovati
gesticulate
kopějka
kopek
vika
vetch
barvinòk
vinca
črnik
black person
hroměti, ohroměti
go lame
uroditi
bring forth (crops), give birth
roditi
give birth, bring forth (crops)
kanonizovati
canonise, canonize
absolutizm
absolutism
amortizovati
amortize
bakteriologija
bacteriology
bezlistny
leafless
marginalizovati
marginalize
prototipičny
prototypical
vernisaž
vernissage
desnorųky, pravorųky
right-handed
črveněti
turn red
zagorěti
blaze up, flame up
dalekoskok
long jump
izplěti (izplěje/izplěve)
weed out
kursiv
italics
piramidovy
pyramidal
standardizovati
standardize
Ujgur, ujgursky
Uyghur
obviti (obvije), obvivati
wind around
lokati, loknųti
lap up
goditi sę
be suitable
odgryzati, odgryzti, odkųšati, odkųsiti
bite off
aklimatizovati
acclimatize
aglomeracija
agglomeration
amortizacija
amortization
råstlinožerny, travojedny
herbivorous
hvošč
horsetail
prěnapinati, prěnapęti
overstrain, overstress
prěvlađeńje
predominance
gųsli
psaltery
piromanija
pyromania
sakraľny
sacral
tlěti
smoulder
izpręgati, izpręgti
unharness
svaťbeni sųprųgi
married couple
večeròm
in the evening
odvinųti, odvivati
screw off
doměška
admixture
samouk
autodidact
nazadnosť
backwardness
råzstavjeńje
disassembly
izvolimy
electable
galvanizm
galvanism
populizm
populism
otręsati, otręsti
shake off
otrězvěti, otrězviti, otrězvjati, trězvěti
sober up
odstrašati, odstrašiti
scare off, frighten away
domovy arešt
house arrest, home detention
avtomatizm
automatism
črvec
cochineal
kodifikovati
codify
edukacijny
educative
genitiv, roditeljnik, roditeljny padež
genitive
krupa
groats
nepristųpnosť
inaccessibility
bezhvosty
tailless, anurous
prěpòlnjeny
over-filled
aktualnost
timeliness, current event, immediate interest
Amerikanka
American woman
prěstarati sę
overdo it
ostarěti
grow old
argumentacija
argumentation
defenestracija
defenestration
heterogenny
heterogeneous
imeniteljnik, imeniteljny padež, nominativ
nominative
svojevrěmennosť, včasnosť
timeliness
trolejbus
trolleybus
osvobađati sę, osvoboditi sę, uvaljnjati sę, uvoljniti sę
break free