Level 109 Level 111
Level 110

601 - 700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
råzgrěvańje
warming-up
koreniti sę, prijmati sę, prijęti sę (prijme), zakoreniti sę
take root
odrvati (odrve)
tear away
krivošija
torticollis, stiff neck
obliti (oblije), oblivati
pour over
vlastno imę
proper name
odvlěkati
drag away
ratuš
city hall, town hall
råzumlivosť
understandability, intelligibility, comprehensibility
kustomizovańje
customisation, customization
umnosť
intellectuality
međuvlasťje
interregnum
nedotykajemosť, neporušimosť
inviolability
marginalizacija
marginalization
cibulivy
oniony
lemeš
ploughshare
bogoslovec, teolog
theologist
lihvaŕsky
usurious
bogatěti
grow rich, become rich
neslyhany
unheard of
vòzkypyvati
boil up
člověk-pavųk
spider man
nepogoda
bad weather
osmina
one eighth
gněde vųglje, lignit
lignite, brown coal
odpravny punkt
starting point
aglutinacija
agglutination
kontratenor
countertenor
dòćersky
daughterly
osmdesęty
eightieth
etimologičny
etymological
pętero
fivesome
husit
Hussite
kilobajt
kilobyte
kosovsky
Kosovar
ortografičny, pravopisny
orthographic
parazitizm
parasitism
fraznik, råzgovornik
phrasebook
šesterčęta
sextuplets
vokaliza
vocalise
kloniti sę
bend down
požarna služba
fire service
ovòlgnųti, vòlgnųti
get humid, get damp
byti prěhlåđeny
have a cold
råzslati (råzslje), råzsylati
send round
pęťsòt, pęťsto
five hundred
klasičny kostjum
business suit
bezolovny
lead-free
råzkričati sę (råzkriči)
start shouting
na vśaky slučaj
in any case, just in case
akcentuacija
accentuation
alpinizm
alpinism
Avar
Avar
očrkati, očrknųti
circumscribe
mlězivo
colostrum
råzgraničati, råzgraničiti
delimit
obezsiliti, obezsiljati
disempower
neologizm
neologism
ortografija, pravopis
orthography
relikt
relict
vměsati, vměsivati
involve (somebody in a project), mix into
pytaľnik, pytaľny znak
question mark
råzumnica
clever girl
osobna vojna
personal war
omŕtvěti
go numb
råztòlkati, råztòlkti
smash down, crush into pieces
odrųbati, odrųbyvati
chop off
klětka krve, krvinòk
blood cell
četyrista, četyristo
four hundred
igrašna karta
playing card
sdòhnųti, sdyhati
die (animals)
bezmytny
duty-free, tax-free, toll-free
devętina
one ninth
råzgarjati sę, råzgorěti sę
flare up, be ablaze
Abhaz
Abkhaz
agnosticizm
agnosticism
napastnik
assaulter
česalo
currycomb
nedoslědno
inconsistently
sråzumělosť
intelligibility
panel orųďj
toolbar
vokativ, zvateljnik, zvateljny padež
vocative
paniker
fearmonger, scaremonger
oranica
ploughland, plowland
šesterny
sextuple, sixfold
jajcebělòk
eggwhite, egg-white
snědati
eat breakfast
zautrakati
eat breakfast, have breakfrast
pop-muzika
pop music
zainteresovati sę
take an interest, become interested
byt
everyday life
råzsvětliti sę, råzsvětljati sę
lighten up
tuk
body fat
tematika
subject area, subject matter
avtostrahovka
car insurance
odbiti sę (odbije), odbivati sę
be reflected, have an effect
råzstati sę, råzstavati sę
part with sbd., take leave of
paradny kostjum
full dress, ceremonial attire
Črno morje
Black Sea
odražati sę, odraziti sę
be reflected