Level 124 Level 126
Level 125

2101 - 2200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
akcionerny kapital
joint-stock capital
Britanske Děvičje Ostrovy
British Virgin Islands
klěšča
claw (of a crab)
viděńje
vision (supernatural experience)
jard
yard (length unit)
sinji ekran smŕti
blue screen of death
nesòvŕšeny vid
imperfective aspect
sěverny magnetpolus
North magnetic pole
v obličju trudnostij
in the face of difficulties
dějańja apostolov
acts of the apostles
terapija materskoj klětki
stem cell therapy
nastati (nastane), nastavati
come (e.g. time), arrive (e.g. time)
nastråžiti sę
prick up one’s ears
jalovica
sterile female animal
sŕbskohrvatsky
Serbo-Croatian
protęžny
long-drawn-out (sound)
råztvarjati, råztvoriti
dissolve (in a liquid)
glagolica
Glagolitic alphabet
brtnik
beekeeper (in the forest)
zajavjeńje
application (formal request)
Bosnija i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina
råzmlåtiti
thresh into pieces
Sjedinjene Štaty Ameriky
United States of America
Nehaj sila bųde s tobojų!
May the Force Be With You!
Papua Nova Gvineja
Papua New Guinea
sŕbohrvatsky
Serbo-Croat
oslę
foal (of a donkey)
starocrkòvnoslovjansky
Old Church Slavonic
motovilo
niddy-noddy
Sěvernoillinojssky Universitet
Northern Illinois University
odrěčny
negative (reply etc.)
film črtany, film rysovany
cartoon (animated film)
dvojostry meč
double-edged sword
množiteljny čislovnik
multiplicative numeral
oni (jih, jim, njimi)
they (masculine or mixed)
obvęzati (obvęže)
tie sth. round
Sěverne Marijanske Ostrovi
Northern Mariana Islands
podavati parų prikladov
give a couple of examples
Galisija
Galicia (Southern Europe)
Galicija
Galicia (Eastern Europe)
tvarog
quark (dairy product)
kobčik
red-footed falcon
Ministerstvo Vněšnjih Děl
Ministry of Foreign Affairs
bezpartijny
non-aligned (politician)
či
particle introducing a question
ujenka
aunt (wife of mother’s brother)
medunka
lungwort (pulmonaria)
izslavjati sę, izsloviti sę
express oneself verbally
råzdòlbati, råzdòlbti
enlarge by hollowing
navěšati, navěsiti
hang up a number of something
kandidovati
put forward as a candidate
škala
scale (between A and B)
Ministerstvo Vnųtrišnjih Děl
Ministry of Internal Affairs
Sòdružstvo Nezavisnyh Dŕžav
Commonwealth of Independent States
jedinak
only child in the family (son)
globus
globe (model of the Earth)
začęťje
conception (beginning of pregnancy)
vějaŕ, vějalo
fan (hand-held device)
prěrěkati sę, prěrěkti sę
make a slip of the tongue
iměti njuh za něčto
have a nose for sth.
valjcevati
roll (with a road-roller)
povraćati
turn (tr./intr.)
v mig oka
in a blink of an eye
obuh
butt-end (of an axe)
odpiši vsim
reply to all (e-mail)
projmati
pierce (e.g. cold)
prěsědańje, prěsědati, prěsęsti (prěsęde)
change (from one vehicle to another)
Amerikanske Děvičje Ostrovy
Virgin Islands U.S.
projęti (projme)
penetrate (e.g. cold)
praindoevropejsky
Proto-Indo-European
zahoditi, zajdti (zajde; zašel)
set (disappear behind the horizon)
råznos
delivery (e.g. newspapers)
pozvati sę na, pozyvati sę na
invoke (smb. authority)
smyček
bow (for stringed instruments)
vezti sę, voziti sę
drive (e.g. by car)
Organizacija Sěveroatlantičskogo Dogovora, Sěveroatlantičsky Alians
North Atlantic Treaty Organization
vpaly
hollow (e.g. cheeks)
krestitelj
baptist (person who baptizes)
děvičnik
virgin (sexually inexperienced male)
jatròv
sister-in-law (husband’s brother’s wife)
děliti sę, poděliti sę
share (f.ex. on Facebook)
dostavitelj internetnej služby
internet service provider (isp)
sěvernoirlandski protestantisti i katolicisti
North Ireland protestants and catholics
obryzgati
splash sb/sth (with water)
I slěpa veverica poněkògda najde orěh
Even a blind squirrel sometimes finds a nut
akanje
akanye
anglicizm
anglicism
aorist
aorist
beznogy
apodal
akvarelist
aquarellist
atematičny
athematic
uho, uško [@]
at sign [@]
i ... i ..., kako ... tako i ...
both ... and ...
bulgarizacija
bulgarization
kanibaľsky
cannibalic
Za drěva lěs ne viděti
Can’t see the forest for the trees
storočnik
centinarian
čubaty
cristate
bedreny
crural
čehoslovakizm
czechoslovakism