Level 14 Level 16
Level 15

101 - 200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
råzměšćeńje, situacija
situation
koljce, pozvoniti, pŕstenj
ring
nebezpečny
dangerous
bojati sę (boji)
be afraid, fear, be scared
vojsko
army, force (army)
armija
army
olovo, svinec, vesti (vede), voditi
lead
lěpiti
stick, glue
zamòk
castle (chess), rook (chess), castle, lock
sòlnce
sun
durenj
fool
pozornosť, uvaga, vnimańje
attention
klub
club
vonjati
smell, stink, reek
interesny, zajmlivy
interesting
smeti
garbage, trash, refuse, rubbish, debris
kosmičny, kosmos, prostor, prostrånstvo
space
obtestovati, test, testovati
test
bogaty
rich, wealthy
kråbka
box
grupa, grupovati, grupovy, skupina
group
pristųpati do, pristųpiti do
enter into, join, accede
boljši, vęćši
bigger, greater, larger
sěděńje
sitting
sųprųžstvo
marriage
sjediniti sę, sjedinjati sę
join
poveseliti sę, veseliti sę
enjoy, have fun
strašiti sę
fear
formovati
form, shape
naslađati sę, naslåditi sę
enjoy, gloat, take pleasure in
kusy
bobtailed, tailless, short
eskadron, kontingent, prinuđati, prinuditi
force
vòzbudlivy
excited, exciting
normaľny
normal
udiviti, udivjati
surprise, amaze, astonish
sòvět
advice, counsel, council, tip (suggestion)
stukati, stuknųti
knock, rap, tap
izhoditi, vyjdti (vyjde; vyšel)
exit, quit
cvět
flower, colour, color
nastojęći, prisųćny
present
těšiti sę iz
enjoy, take pleasure in
lěk, lěkaŕstvo
medicine, drug
sųmněńje
doubt, conscience
městnosť
area, locality
starějši, starši
older, elder, elderly, senior
konj
horse, knight (chess)
konsky
horse’s
prizemny
ground
Amerikanec, amerikansky
American
neręd
mess, disorder
čisliti, sčisliti, sčitati, sčityvati
count
råzgovor
conversation, interview
radio, radiovy
radio
diviti
surprise, astonish
idiot
idiot
krųgla, męč
ball
znamenovati
mark, signify
ukryti, ukryvati
conceal, hide
råzstrajati, råzstrojiti
disturb, upset, put out of tune, disorganise, disorganize
posteliti, postlati (postelje), råzsteliti, råzstlati (råzstelje), steliti, stlati (stelje)
spread, lay, make the bed
surpriz, udivjeńje
surprise
papir, papirny
paper
klaviš, ključ
key
čòln, lodka
boat
zaključiljnja
penitentiary, prison
možnosť
possibility, opportunity, occasion
zasluga
merit, service
zlåto
gold
bar
bar
loviti rybų, ryba
fish
odnositi sę k
relate to, feel about, concern, treat, behave toward
meta
aim, target, goal
neščęstny slučaj, nesgoda
accident
osm, osmka
eight
spoľny
common, shared, joint
poddŕžati, poddŕživati
support, endorse, maintain, sustain
ustaliti, ustaljati
fix, consolidate, stabilise, stabilize
medly
dim, faint, feeble, slow
nakryti, nakryvati, pokryti, pokryťje, pokryvati
cover
zainteresovany
interested
glųboky
deep
zvězda
star
morje
sea
byti sòglåsny, dogovarjati sę, dogovoriti sę
agree
detektiv
detective
odtisk
impression, print, copy
råzstroj
disorder, disorganisation, disorganization, disturbance, upset
major
major
fokus
focus, trick
palka
stick, club (weapon)
kyj, pala, prilěpiti
stick
tųgy
tough, stout, robust, sturdy
trudny
difficult
ličny, osobny
personal
rekord
record
zapah
smell, odour, odor, fragrance
val
rampart, bank, shaft (in machinery)
doľny
lower, bottom
vonj
smell, stench, odour, odor, fetor
hovati (hovaje), shovati (shovaje), skryti, skryvati
hide