Level 16 Level 18
Level 17

301 - 400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
koledž
college
tiskati, tisknųti
squeeze, press
francuzsky
French
obvęzòk
duty, obligation, commitment
vitęź
knight, Slavic warrior, hero
nemožlivy, nemožny
impossible
izslědòk
result, outcome, total
urod
monster, freak
akceptovati
accept
dostaviti, dostavjati
provide, supply, deliver
pokromě
besides
krålica, kråljeva
queen
učitelj
teacher
podpor
backing, support
ljubimec, omiljeny
favourite, favorite
izpušćati, izpustiti
let out, release, launch, discharge
naučiti, učiti
teach
poškoditi, škoditi
damage, harm
ozeleniti, ozelenjati, zeleny
green
postanovjeńje
decision, decree
obdirati, obdreti (obdere)
peel, skin, strip
råzvoditi
dissolve, breed, grow
dosadny
annoying, bored, boring
žaliti
pity, regret, be sorry
profesor
professor
zrěńje
eyesight, sight, vision
poiskyvati
search, look up
bojec
fighter, warrior, soldier
boj
battle, combat
obmazati (obmaže)
stain, dirty, besmear
kontakt
contact
žart, žartovati, zasměška, zažartovati
joke
obyčajno
commonly, ordinarily, typically, usually, conventionally
vęzalo
binding, rope, tie, cord
běs
demon, devil
opråzdniti, opråzdnjati
drain, empty, clear out, vacate, void
pravnik
lawyer
sųmněvati sę
doubt
cěniti
appreciate
kot
cat, tom-cat
råzrušati, råzrušiti
break down, destroy, wreck, demolish
stojka
handstand (gymn.), prop, support
pohvaly
congratulations
směsta
immediately, right away, at once
selo, veś (vsi)
village
etap, stadija
stage, phase
råzvesti
breed, grow
besěda
conversation, chat
motati
reel, wind, spool
kamion, tir
truck, lorry
izběgati, izběgti
escape, flee
izòjdti
quit
obrazec
model, pattern, sample
niva, polje, poljny
field
izpòlniti, izpòlnjati
complete, fulfill, execute, carry out
měsęčny
monthly, moon, lunar
vino
wine
salo
fat, grease, lard
falšivy
false, fake
jug
south
steklěny
glass, glassy
nebystry, pomaly, povoljny
slow
nauka
science, learning, doctrine
jej
to her
dòska
plank, board
ostrov
island
načęlo, načęťje, načętòk, počęťje, počętkujųći
beginning
vslěd
following, because of, as a result of, based on
gotovina
cash
sto
hundred
čij (čija, čije)
whose
izbirati, izbrati (izbere)
choose, elect, select
motor
motor, engine
råzličje, råzlika, råznica
difference
rųkovodstvo
management, leadership, guidance, command
obrazovany
educated, learned
gromada
crowd, pile
pěvańje, spěvańje
singing
jedańje, jedeńje, požirańje, žrěńje
eating
sěver
north
lihva
usury, moneylending, gombeen, interest, profit
izkušati, izkusiti
experience, undergo
obyčno
usually, typically
šapka
hat, cap
neočekyvano
unexpectedly, suddenly
medvěď, tŕpěti (tŕpi)
bear
pivo
beer
udivjeny
surprised, amazed, astonished
čar, čarovny
magic
poslědica, poslědstvo
consequence, result, effect, outcome, repercussion, aftermath, backwash
partner
partner
sęgati, sęgnųti
reach, reach out for
naviti (navije), navivati, větr
wind
dalje, daljši
further, farther
pòlkovnik
colonel
iznenada
suddenly, abruptly, by surprise, all of a sudden
prěživati
experience, live through
zazor
air gap, clearance, shame, disgrace
tysęć
thousand
mogųći, mogųtny
powerful, mighty