Level 23 Level 25
Level 24

1001 - 1100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nagly
abrupt, hasty, sudden
potręsti
shake, quake, jolt, joggle, brandish
naskoro
lately
věrojętny
probable, likely, plausible
råzumny
sensible, reasonable, intelligent
sezon, vrěmę goda, vrěmę roka
season
ugovor
agreement, arrangement, convention
ventilator
ventilator, fan
tręsti, zatręsti
shake, quake, jolt
dalj, råzstojańje, udaljenosť
distance
odgovornosť, odpovědaľnosť
responsibility
ekran
screen, monitor
dělo
affair (matter), issue
vjehati (vjede), vježđati
enter, drive in
zahvaćajųći
delightful, ravishing, gorgeous, enchanting, marvellous
cvěsti (cvěte), cvětati, cvětnųti
bloom, blossom, flower
grdosť
pride, dignity
priměrny
exemplary, model
prěstrašiti
frighten, scare, terrify
råzščep
split, fissure, cleft
pohođeńje
ancestry, origin, genesis, source
obråbotati, obråbotyvati, proces
process
meč
sword
odrěkati, odrěkti
cancel, annul, deny
jebany
fucked
ščęstnosť
happiness, luckiness
malenjky
tiny
pisaľny stol
desk
råzkalati, råzklåti (råzkolje), råzščepiti, råzščepjati
split, cleave
imųtòk
property
prinuđeny
forced
oseliti sę, seliti sę
settle, take up residence
osaditi sę
settle
kolikosť
quantity, amount
tęžina
weight
banda
gang
gryzti, kųsati, kųsnųti, ugryzti, ukųsiti
bite
nepamętny
immemorial, ancient
pętòk
Friday
intervju
interview
råzmazati (råzmaže), råzmazyvati
spread, smear, smudge
svirěpy
fierce, ferocious, savage, atrocious, cruel, truculent
izlěčiti, lěčiti
heal, cure
hirugija
surgery
vvesti (vvede), vvoditi
introduce, inaugurate
råzdųti (råzdme), råzdųvati
fan, blow up, overblow
grådonačeľnik
mayor
nastrašiti, strašiti
frighten, scare
davny, pradavny, starodavny
ancient
naležity
fitting, proper
sųbota
Saturday
nahodnosť
genesis, origin, source
jedinica
unit
fanat, větrak
fan
džentelmen
gentleman
bylina
bylina (Russian epic poem), plant, herb
pristųp
access, admittance, fit (anger etc.)
ukryty
concealed, hidden
zapis
article, recording, notation
dobaviti, dobavjati, dokladati, doložiti
add
medlo, pomalo, povoljno
slowly
alarm
alarm
vhoditi, vòjdti (vòjde; všel)
enter
išpansky
Spanish
sad
garden
svinja
pig
model
model
medicina
medicine
dostųp
access
světly
luminous, bright
ostry
sharp, acute, keen
plosky
flat
legko
easily
ukrađeńje
stealing, theft
svętòk
feast, holiday
šruba, vint
screw
protivlegly, protivpoloženy
opposite, facing
pogoda
weather
umysl
design, intention
smogti
be able, manage
teatr
theatre, theater
mękky
soft
měra
measure, extent, degree
stil, stilj
style
obćežiťje
community, communal life
občina, společnosť
community
smŕteljny
mortal, deadly, lethal, fatal
råst
height, stature, increase, growth
utŕpěti (utŕpi)
suffer, endure
osnovno
basically
signalizovati
signal
mòlva
speech
sněg, sněžiti
snow
gigantsky
gigantic, giant
Rus, russky
Russian
jezerny, jezero
lake
udača
success, good luck
gręź
dirt, mud
blokovati, zablokovati
block, obstruct
jar
ravine, spring