Level 31 Level 33
Level 32

1801 - 1900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fon, podklad, pozaďje
background
mŕzavec
villain, scoundrel, rogue
remenj
belt
panika
panic
vključati
include, incorporate, involve, switch on, turn on
sųglåśje, sųglåsnosť, sòglåśje, sòglåsnosť
agreement, concordance
plavny
flowing, smooth
tigr
tiger
kultura
culture
posòvětovati, sòvětovati
advise, counsel
solidny
solid
ljaljka
doll
žuželka
insect, bug
neznajemy
unknown, unfamiliar
ignorovati
ignore
vključiti
include, incorporate, involve, turn on
prirodno
naturally
upotrěbimy
useful
stečeńje
confluence, concurrence, coincidence
opušćeny
abandoned
věstnik
news anchor, herald, messenger, journal, bulletin
lajańje
barking
garancija, porųčiteljstvo
guarantee
grnųti
gather
uprava, upravjeńje
administration, management
škripěti
scratch, creak, squeak
dětinstvo, dětstvo
childhood
klanjati sę
bow, bend down
proizvesti (proizvede), proizvoditi
generate, produce, manufacture
pivnica
cellar, pub, beerhouse
napinati, napęti (napne)
stretch, strain, pull tight
revolucija
revolution
on-lajn, onlajn
online
črt
demon
sòvpadeńje
coincidence
råzpoznati, råzpoznavati
diagnose, identify, distinguish, discern, tell apart
provođati
perform
basnjesloveny
terrific
tenky, tònky
thin
korona, koronovati
crown
identičnosť, identitet
identity
råzpušćati, råzpustiti
dissolve, dismiss (class), disband (army), melt, spoil, overindulge
děvica, děvičji
virgin
imponujųći, vpečętlivy
impressive
vòzpomněti (vòzpomni)
commemorate, recall, recollect
gnesti (gnete), sgnesti (sgnete)
mash, crush
potencial, potenciaľny
potential
gitara
guitar
vkladati, vlagati, vložiti
contribute, put in, insert, invest
råzviťje, råzvoj
development, evolution
pòlnolětny
adult, of age
privlěkateljny
attractive, appealing
komitet
committee
duzina
dozen
neščęsťje
misfortune, unhappiness, tragedy
avans, avansovati, idti vprěd
advance
kritičny
critical, crucial
lovec
bishop (chess), hunter
lovitelj
hunter
lovečsky
hunter’s
trųba
pipe, trumpet
najpozdnějši
latest
prělěpy
magnificent, ravishing, stunning
kapital
capital
omamnik
cheat, cheater
hvaliti, pohvaliti
praise, congratulate
svistati, svistnųti, svistòk
whistle
kabina
cabin, cab (truck, lorry)
obida
offence, offense
neodložny
urgent
stog
stack, pile, haystack
poměšany
mixed
drobiti
crush, crumble
podnapisy, subtitry
subtitles
objasnjeńje
explanation
bodati, bosti (bode)
pierce, stab
prěnesti, prěnositi
bring over, transfer, pass down (e.g. a tradition)
unikaľny
unique
iztvorjeńje, produkcija
production
nevoljnica, nevoljnik, råb, råbynja
slave
kruty, okrutny
cruel
maska, maskovati
mask
provoditi
behave
uklåti (ukolje), žęlo
sting, prick
zakopati, zakopyvati
bury, entomb
gųsty
dense, thick
mošna
purse, pouch, scrotum
jędrny
nuclear, robust
vagon
carriage, wagon
masivny
massive
iměti pravdų
be right
napis
inscription, legend
zajem
loan
bljudo
dish
viski
whisky, whiskey
divan
couch, divan
vŕvka
cord, string
plavańje
swimming
denny, dnevny, každodenny, vśakodenno, vśakodenny, vśakodnevno, vśakodnevny
daily
suteren
basement