Level 36 Level 38
Level 37

2301 - 2400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stekti
flow
trup
dead body, corpse, cadaver
sòstav
composition, structure
bagaž
baggage, luggage
dati zajem, davati zajem
lend
bòdnaŕ
cooper
probòk
sample
obnažati sę, obnažiti sę
strip
pomoćny
helpful, auxiliary
mnih, monah
monk
zakladati
establish, set up, pawn, hock
založiti
pawn, hock, establish, set up
iztvarjati, iztvoriti, produkovati
produce
egzistencija, egzistovańje
existence
brjuho
belly
aktorka, aktrisa
actress
individ, individuaľny
individual
tatuaž, tatuovati
tattoo
ogråda, plot
fence
potapjati, potopiti, utonųti
sink
ubrus
tablecloth, serviette, napkin, towel
limitovati, ograničati, ograničiti
limit
osamotiti
isolate, seclude, abandon
srěda
Wednesday
policijnik
policeman
grečsky, Grek
Greek
doľno oblěčeńje
underwear
tvŕdoglåvy
stubborn, headstrong
ličnosť, osobnosť
personality
Virdžinija
Virginia
izkusny
skilful, skillful, experienced
dělatelj, trudnik
worker
oblegčeńje
relief, alleviation, easement
papa
pope
izniščeńje, uniščeńje
destruction, annihilation
hvat
grip, grasp
stružka
shavings, chips, filings
zabavjeńje
amusement, entertainment
råztapjati, råztopiti
melt, dissolve, fuse
gostiti
host
dozor
patrol
cirk
circus
učtivy
polite, courteous, respectful
okazija
occasion
uraženy
insulted, offended
oblåk
cloud
grobišče
graveyard, cemetery
poseljeńje
colony, settlement
skaržiti sę, žaliti sę, žalovati sę
complain
věčny
perpetual, eternal
blěskavica
lightning, thunderbolt
jędro
nucleus, core
odpirati sę, odprěti sę (odpre)
resist
fantazija
fantasy
pasport
passport
kladivo, mlåtòk
hammer
naučny
scientific, scholarly
dŕzky
bold, daring, audacious
poldenj (poldnja), poludńje
noon
šarm
charm
helikopter, vŕtolet
helicopter
krųtiti sę
spin
pleskańje, pleskati, plesknųti, šlepati, šlepnųti
slap
poprědnji, poprědny, prědhodny, prědšedši
previous
avtoritety
authorities
stonańje
moaning
fotografovati
photograph
pęťdesęt
fifty
proščati
farewell, bid farewell
proščaľny
farewell
reprezentovati
represent
gluhy
deaf
gråđan, gråđanin
citizen, city-dweller
grådnica, grådničsky, grådnik
citizen
kust
bush, shrub
kloun
clown
těsno
tightly, narrowly, closely
kapjušon, kapuca
hood
dvanadsęť
twelve
skladati, složiti
fold, compound
uvědomjeny
informed
ljudskosť
humanity
producent
producer
povyšati, povysiti
increase, heighten
krajnosť
extreme
tkanina
cloth, fabric
větva
branch, twig
profil
profile
kyslorod
oxygen
gen
gene
buda
shed
tojže (taže, tože)
the same
ponižati, poniziti, unižati, uniziti
humiliate, humble
lavina
slide, avalanche
nepodatlivy
stubborn
avgust, sŕpenj
August
postrašnik, terorist, terorističny
terrorist
pozvańje
invitation
hazardna igra
gambling
odzvati sę (odzòve), odzyvati sę
respond