Level 37 Level 39
Level 38

2401 - 2500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pluti (plove), popluti (poplove)
sail, navigate
tridesęť, tridesęti
thirty
procedura
procedure
råzslěditi, råzslědovati
investigate
krųtiti
twist, twirl, whirl
tragedija
tragedy
stabiľny
stable
zahvaćati, zahvatiti
capture
jerbo za, po pričině
because of
naprųžiti, pinati, pnųti, prųžiti
stretch, pull tight
råztęgati sę, råztęgnųti sę
stretch
Mars
Mars
povyšeńje
increase
kolona
column, pillar, convoy
međuvrěmenno
meanwhile
gųba
lip, sponge
porųbati
chop
věrodostojny, věrogodny
credible, reliable, trustworthy, plausible
udati sę (uda), udavati sę
succeed, be a success, be successful, turn out well
šokovany
shocked
komerciaľny
commercial
eskortovati
escort
zarųčeńje
engagement
vměšati sę, vměšivati sę
interfere, intervene
zasluženy
worthy
akademija
academy
dodatòk
addition, accessory, appendix
sunųti, suvati
thrust, shove
hmelj
hop
pristųpjeńje
accession, joining
lěpo
nicely, prettily, handsomely
neposlušny
disobedient, naughty, insubordinate, contumacious
močar
swamp, marsh
mebelj
furniture
inženjer
engineer
směly
bold, daring
zelenina
vegetable, vegetables
voziti
carry (by vehicle), transport
vezti
transport, carry (by vehicle)
akula
shark
prěvezti, prěvoziti
transport
naseljeńje
population
natroniti
succeed
oglåšeńje
announcement, heralding, declaration
vòzzvańje
appeal, proclamation
kòlzati sę
glide, slide
krasti sę (krade)
sneak
niščeńje, råzrušeńje
destruction
mòlnja, perun
lightning
kupec
buyer, merchant, trader
pancyŕ
shell, coat of armour
luščina, luščiti, luskati, obluščiti
shell
izba, palata
chamber
romansky
Romance
skakańje
jumping
izmųčeny
exhausted
posvědčiti, svědčiti
testify
hodec, hoditelj, hoditeljka
walker
svŕdlo
drill
zabråniti, zabranjati, zakazati (zakaže), zakazyvati
forbid, ban
izkušeny
experienced
lojaľnosť
loyalty
našijnik, ogrlica
necklace
bòz (bza)
lilac, elder
svojevrěmenno, včasno
timely, on time
južny
southern
na polovině drågy
halfway, midway
nečestny
dishonest, unfair
pråzdnina
emptiness, void, vacuum
stiskati, stisknųti
clench, squeeze, compress
hepa, hepovy, jętra, pečenj, vųtråba
liver
hirurg
surgeon
džaz
jazz
julij, lipenj
July
glųbši
deeper
tipičny
typical
tako mnogo
that much
nadužiti, naduživati, zloupotrěbiti, zloupotrěbjati
abuse, misuse
daljnji, daljny
remote
žęđa
thirst, longing, craving, yearning, coveting
latinsky
Latin
ostavka
resignation, retirement
žędny
longing for, yearny, coveting, thirsty
strategija
strategy
roditelj
parent
dušiti
strangle, choke, suffocate, smother, stifle
album
album
bogatosť
richness, wealth
pråšek
powder
drěmota
nap, doze, slumber
oskųdny
sparse, scanty, scarce, meagre, meager, destitute, bare
penis, penisovy
penis
alibi
alibi
polus
pole
Poljak
Pole
naučnik
scientist
vråtaŕ
janitor, porter
ostŕje
blade
dieta
diet
vdova
widow