Level 38 Level 40
Level 39

2501 - 2600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
moral, moraľny
moral
svod
arch, vault, code (laws)
sŕdcevina
pith, core
råztrěskati, råztrěsknųti
smash, shatter
prisųđati, prisųditi
award, impose (penalty)
poběđati, poběditi
conquer, triumph
slabosť
weakness, disadvantage, drawback
aktivny
active
bičevati
whip, scourge, flog, flagellate
oddanosť
dedication, commitment
naklanjati, nakloniti
bend, incline
travma
trauma
želězničny
railway, railroad
kolěno
knee
smråd
stink, stench, fetor
roman
novel
nevidimy
invisible
vnųtrnosť
internal
užasneny
terrified, horrified
mirny, nevojnovy
peaceful
hor
chorus, choir
slon
elephant
vòzpitańje
upbringing, raising, rearing
božsky
divine
džem
jam
koza
goat
koźji
goat’s
opera
opera
ugadyvańje
guessing
mozolj
corn, callus
bezbrånny, bezzaščitny
defenceless, defenseless, vulnerable
vpadati, vpasti (vpade)
invade, raid
odpor, odpornosť, protivdějstvo
resistance
kazniti, pokarati (pokare)
punish
bič
lash, whip
ekonomika
economy, economics
naklonjeny
inclined, keen
basnjevy
fabulous
dvojčęta
twins
obraćati, obråtiti
convert (sbd. to a religion), convert (sth. into sth.), direct (attention), turn (attention), turn around, reverse, rotate, revolve (tr.)
skot
cattle, livestock
izmysliti, izmysljati
invent, think up
uměriti, uměrjati
moderate, temper
mylo, namyliti, namyljati
soap
izvod
conclusion, deduction, inference, outlet
råzvivańje
development
globaľny
global
råzširjeńje
extension, expansion, extension, widening
nanizati (naniže), nizati (niže), struna
string
goŕky
bitter
kukuruza
corn
palatka, šator
tent
navesti (navede), navoditi
incite, induce, put up to, bring about, quote
proponovati
propose
napråzdny
idle, vain
prěžiťje
survival
rųkavice
gloves
pojavjeńje
appearance, emergence
strogo
strictly, severely
vědro
bucket, pail
nagnųti, nagybati, prignųti, prigybati, viraž
bend
žestoky
brutal, badass, pungent
obzor
field of vision, review
sjediniti, sjedinjati
unite (together), connect
starec
elder
bråda
beard
označeńje
marking, tabel, tag
admiral
admiral
pro-
pro-
podtrimati, podtrimyvati
maintain
obŕnųti
reverse, rotate, revolve (tr.), turn (tr.)
pritomny
attending, conscious
posědańje, svojnosť, vlastnosť
possession
kolega
colleague
založnik
hostage
brěg
shore
porno
porn
pętnadsęť
fifteen
sětka
net
uraza
insult
poduška
pillow, cushion
gojiti, izgojiti, uzdråviti, uzdravjati
heal
limon
lemon
apelacija, apelovati, poklik
appeal
kurivo
smokes, fags, tobacco
tvorjeńje
creating
Škotska
Scotland
mgla
mist, fog, haze
žerav
crane
mozgovy udar
stroke, apoplexy, cerebrovascular accident
komisija
commission
bifštek
beefsteak, steak
izmama
fraud
galųź, větka
branch
neobzrimy
boundless, vast
urazlivy
insulting, offensive
zapoj
bout
muskul, myšca
muscle
pridělańje
assignment
plåvy
blonde, straw-coloured