Level 44 Level 46
Level 45

1 - 100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pomyliti
mislead, deceive, confuse
peprec
pepper
govoritelj
speaker
sråvniti, sråvnjati
compare
helma, šlěm
helmet
sråst
scar
koverta
envelope
afrikansky
African
obrušati sę, obrušiti sę
collapse, give way
odovųd
from here
osiliti, osiljati
overcome, overpower
cin
tin
ovråtnik, zašijka
collar
udiviteljno
surprisingly, amazingly, remarkably
ljud
folk, common people
rđavy, zarđavěly
rusty
podrobny
detailed, elaborate
udŕžati, udŕživati
restrain, contain
suma
sum
posvęćeny
dedicated
drabina, lěstvica
ladder
alternativa, alternativny
alternative
korporativny
corporate
nevinnosť
innocence, chastity
šahy
chess
primarny
primary
ritm
rhythm
baraban, bųben (bųbna)
drum
barel, bòčka, bòčva
barrel
matčina
motherland, homeland
kanon
cannon
pozrěti (pozri)
have a look, observe
sòjųznik
ally
svętišče
sanctuary, shrine
zakonoměrny
law-governed, legitimate, rightful, naturally determined
kooperovati
cooperate
vòobće
in general, generally
spodnica
skirt
žaba
frog
instrumental, instrumentaľny
instrumental
naparfumovati, parfum, parfumovati
perfume
asociacija
association
januaŕ, sěčenj, styčenj
January
Izraelj
Israel
jedinnadsęť
eleven
galerija
gallery
caŕsky
imperial, tsarist
Irak
Iraq
grsť, pęsť
fist
stvorjeńje
creation
infekcija
infection
naprųžeńje
tension
mor
plague, pestilence
zaviděti (zavidi), zavisť
envy
kyt, veljryb
whale
vojinsky
martial
pljuća
lung
ščedrosť
bounty, generosity, munificence
vųgòljny, vųgòlj (vųglja)
coal
složenosť
complexity, complication, difficulty
žęti (žne)
harvest, reap
kongres
congress
velikodušnosť
bounty, generosity
vila
villa
komik
comic
omlěti, omlěvati
faint
dobrovoljec, ohotnik
volunteer
krviti
bleed
neprijemny, neprijętny
unpleasant, troublesome
nevolja
captivity, slavery, necessity
vųzky
narrow
vòzbråniti, vòzbranjati
forbid
perspektiva
perspective
oprętny
neat
observovati
observe
cikl
cycle
psihičny
psychic
sųråbota
cooperation, collaboration
gųś, gųśji
goose
konkluzija, zaključeńje
conclusion
projektant
designer
važnosť
importance
měrodajny
relevant, authoratitive, decisive
mesti (mete), mětati, meteńje, zamesti (zamete), zamětati
sweep
komunist
communist
poslanec
messenger, envoy
šantaž, šantažovati
blackmail
podnebje
palate, climate
nenaviděńje, nenavisť
hatred
ne sųglašati sę, ne sųglasiti sę, ne sòglašati sę, ne sòglasiti sę
disagree, dissent
nesnosny
unbearable, intolerable, pesky, obnoxious
čutny, něžny
tender
tokaŕ
turner, lathe operator
naivnik
sucker, naive person
råzočarovańje
disappointment, disenchantment, frustration
pridatòk
addition
dòlžina
length, longitude
ritual, rituaľny
ritual
osmažiti, smažiti
fry
strop
ceiling, upper bound