Level 52 Level 54
Level 53

801 - 900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dozrěny
aged, matured
mehaničny
mechanical
osedlati, sedlati, sedlo
saddle
štučny, umětny
artificial
njuhati, njuhnųti
nuzzle, sniff, snuff
nadględati, nadględěti (nadględi)
oversee, supervise, inspect
pekti, pekti sę
bake, roast (tr.)
izpekti, upekti
bake
sonda
probe, catheter, sonde
oplakati (oplače), oplakyvati
mourn, grieve, cry over, lament over
plast, sloj
layer
potvŕđeńje
confirmation, attestation, authentication, corroboration
labęď
swan
labęďji
swan’s
lunno světlo, měsęčno světlo, světlo luny, světlo měsęca
moonlight
gnom
dwarf, gnome
zapisnik
notebook
identifikacija, råzpoznavańje
identification
izimati, izjęti (izòjme), vyjmati
take out
otųpiti, otųpjati
blunt, stupefy, make dull
adoptovati
adopt
izznačati, izznačiti
define, mark out
råzględ
consideration
transplantacija
transplant
poględati
look at
prosvět
glimpse, chink, gleam
samotnosť
loneliness
utočniti, utočnjati
specify, pinpoint, clarify, straighten out
epičsky
epic
radostno
gladly
mråz
frost
nikaky
not any
registracija, zapisańje
registration
prorok
prophet
vlåsaty
hairy, hirsute
konstitucija
constitution
ponožka, škarpetka
sock
kupovatelj
buyer
sòučęstnica, sòučęstnik
accomplice, accessory (crime)
vulkan
volcano
duel, dvoboj, pojedinòk
duel
karnaval
carnival
loś
elk, moose
uvažańje
discretion, esteem
podnos
tray
prěgråda
barrier, partition wall
bariera, ogråđeńje
barrier
lakomstvo
greed, avarice
baviti
entertain
naslědovati
inherit, imitate
opadati, opasti (opade)
drop off, fall off, go down, subside, abate, ebb away
dětinsky
childish
umarjajųći
tiring, exhausting
nestabiľny
unstable
čistota
cleanliness, purity, chastity
zęba
chaffinch, finch
politik
politician
svabiti, vabiti
lure
universaľny, vsesvětovy
universal
hmeljny, pijany, upity
drunken
propověď
sermon, homily, preaching
pristrastny
partial, biased
dariti, darovati
bestow, donate
sova
owl
nevěrny
incorrect, unfaithful, disloyal
fantom
phantom
pokarati
scold, rebuke, reprimand, reproach
verbovati
recruit, enlist
cvěliti
tease
jezdec
knight (chess), rider
egzotičny
exotic
osmy
eighth
okolina
surroundings, vicinity
pšenica
wheat
izjezd, odhod, odjezd, odpravjeńje
departure
jasla-sadòk
nursery, crèche, manger
najprostějši
easiest, simplest
surfovati
surf
izplåšiti
frighten
operiti sę, operjati sę
fledge, feather
Arab, Arabka
Arab
pohyćeny
abducted
pikirovańje
diving
malovodny, mělky
shallow
generator
generator
federacija
federation
napòlniti perami, perovy, uperiti
feather
prězirati
despise, scorn, hold in contempt
Jupiter
Jupiter
sěno
hay
čęsť světa, kontinent
continent
horizont, vidnokrųg
horizon
šumny
noisy
odraz
reflection
oddaliti sę, oddaljati sę
move away, drift away, draw away, stray, digress, become estranged
kmotr, krestny otec, kum
godfather
talija
waist
zlověšći, zlověstny
ominous
prodòlžeńje
continuation, prolongation, extension, elongation, lengthening
zamoŕsky
overseas