Level 57 Level 59
Level 58

1301 - 1400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
neznańje
ignorance
tvorec, tvoritelj
creator
arterija
artery
civilizovany
civilized
dinamičny
dynamic
distribucija
distribution
arka
ark
stoljaŕ
carpenter
pantofle, papuče
slippers
ovoliky, seliky
this big
Velmi Važna Osoba
VIP
čuđezemec, čuđinec, čuđinka, inostrånec, inozemec, zagraničnik
foreigner
pracodavec, råbotodatelj
employer
ekvivalentny, råvnoznačny
equivalent, tantamount
srědnjevěčny
medieval
prigotovjeńje
preparation
odvŕgańje
denial
flejta
flute
kotę, kotiti sę, okotiti sę
kitten
konsultant
consultant
jednostrånno
unilaterally, one-way, one-sidedly
puč
coup, putsch
arhitektura
architecture
prinos
contribution
makijaž
make-up
traktor
tractor
neprijemlivy
unacceptable
najmenši
smallest
etika
ethics
metla
broom
kriva (krivoj), krivina
curve
blog
blog
vol
ox
vaza
vase
kolektiv, kolektivny
collective
ględnųti
glance
šesťdesęt
sixty
noćny klub
nightclub
server
server
iva, vŕba
willow
prěobražeńje
transformation, metamorphosis
avansovati
promote
cviliti
whine, wail, whimper
bojazny
fearful, fearing
råzsějati (råzsěje), råzsějivati
disperse, scatter
vvedeńje
introduction
portugaľsky
Portuguese
prěgovory
negotiations
barža
barge
bordelj, publičny dom
brothel
panda
panda
insekt, nasěkomo, šestinožka
insect
stalosť
permanence, stability, continuity
mrkva
carrot
gosteprijemny, gostinny
hospitable, welcoming, guestfriendly
intervencija
intervention
učeny (-ogo)
scholar
nedbalosť
neglect, negligence
obvęzny
mandatory, obligatory, compulsory
vanilja
vanilla
baken
beacon
nosovka, nosovy ubrusok
handkerchief
karton
cardboard, carton
Kubanec, kubansky
Cuban
polarny
polar
prěkladatelj, prěvoditelj
translator
bratstvo
brotherhood
råzumějemy
understandable
transparant
banner
akademičsky
academic
javno
publicly
neprědvidimy, neprědvidlivy
unpredictable
råztirati, råztreti (råztre)
rub up, grind
pozastavjeńje
suspension
kategorija
category
prěhod
transition
sråvnjeńje
comparison
islam
Islam
banket
banquet
zųbna ščetka
toothbrush
vulgarny
vulgar
himn
hymn, anthem
ulěpšeńje
improvement
vypis
excerpt, extract
iztęg
extract, excerpt
pekarnja
bakery
esej
essay
prěinačeny
altered
prědpověď, prědskazańje
forecast, prediction
tropičny
tropical
brusiti, mlěti (melje), råzmlěti (råzmelje), smlěti (smelje)
grind
najnizši
lowest
širši
broader, wider
obědati
dine, eat lunch
dansky
Danish
imperatorica
empress
orųdovany
equipped
samovoljny
voluntary, wilful, unauthorized
obnjuhati, obnjuhyvati
sniff
proryv
breakthrough