Level 62 Level 64
Level 63

1801 - 1900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
viking
viking
arogancija
arrogance
heker
hacker
instalovati, namontovati
install
nenormaľny
abnormal
bandaž, povęzka
bandage
deklamovati
declaim, recite
generovati
generate
entuziastičny
enthusiastic, enthused
pòlzavica, pòlzųća råstlina
vine, creeper
krešćeńje, krest
baptisement, baptism, christening
prědvidimy, prědvidlivy
predictable
ekspansija, ekspanzija
expansion
bezplodny
fruitless, infertile, sterile
neplodny
infertile, sterile, fruitless
konny
equestrian, mounted
izumrěly
extinct
kobyla
mare
zastarěly
obsolete, outdated
prěuveličati, prěuveličiti
exaggerate
ananas
pineapple
uvažny
reverent, solemn
tŕn
thorn
vnězemny
extraterrestrial
pěhota
infantry
vakantny
vacant
aristokracija
aristocracy, nobility
šljahta
nobility, aristocracy
mehanika
mechanics
milicija
militia
nakladati, nalagati, naložiti
impose, load up
bulvar
boulevard
intrigujųći
intriguing
blåtny
muddy, marshy
nabyti (nabųde), nabyvati
acquire
debjut
debut
okupovati, zajmati, zajęti (zajme)
occupy
jasnosť, jasnota
clarity
islamsky
Islamic
konsultacija
consulting
kritik
critic
anatomija
anatomy
zagrobny
gloomy, sepulchral, beyond the grave
prědsųdòk
prejudice
mlěčny
milky
premiera
premiere
korica
cinnamon
senzor
sensor
råzpakovati, råzpakovyvati
unpack, unwrap
mimohodòm
incidentally, by the way, in passing
tŕbuh
abdomen
skamenělosť
fossil
močiti, mokriti, namočiti, namokriti
soak
obrazovateljny
educational
odmeteńje
rejection
fuzija
fusion
majak, světiľnik
lighthouse
samoubijny
suicidal
ingredient
ingredient
svŕběti (svŕbi)
itch
sporny
controversial, arguable
nedostųpny
inaccessible, unavailable, unreachable
seksuaľnosť
sexuality
suverenny
sovereign
prěljubstvo
adultery, fornication
izjasniti, izjasnjati
clarify
ognjeny
fiery
vstaviti, vstavjati
paste
vòzbuđati, vòzbuditi
excite, stimulate, stir up
hronologija
chronology, timeline
zatmjeńje
eclipse
tipično
typically
koristnik, upotrěbitelj
user
nesųmněno
undoubtedly
korekcija, popravjeńje, popravka
correction
pravdopodobnosť
probability, feasibility
projaviti, projavjati
manifest
simfonija
symphony
drgańje, drgati
twitch, lurch
čęsty
frequent
otęgčati, otęgčiti
complicate, hamper, impede
izčisliti, izčisljati, izkalkulovati, kalkulovati
calculate
modrina
bruise
nastojčivy
persistent
dŕkati, dročiti
wank, jerk off, masturbate
neumolimy
implacable, inexorable, relentless
konjak
cognac
nedostatòčno
insufficiently, not enough
otčim
stepfather
fleksibiľny, gybky
flexible
lizańje
licking
diskusijny
controversial
koròk
cork
ledovity
icy
měhuŕ, měhurny
bladder
črvotočina
wormhole
grozďje
grape
metaličny
metallic
masturbovati
masturbate, wank
poetičny
poetic