Level 64 Level 66
Level 65

2001 - 2100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bjuleten
bulletin
podględ
preview
procesija
procession
dynja
melon
mazivo
smear, lubricant
nesųglåśje, nesòglåśje
disagreement, discord
větrny
windy
patent
patent
produktivny
productive
zlåta rybka
goldfish
rųka v rųkě
hand in hand
niščitelj
destroyer, destructor, fighter aircraft
vitamin
vitamin
priděliti, priděljati
allocate, assign
do dneś
to date
kompensovati, skompensovati
compensate
posějati (posěje), sějati (sěje), zasějati (zasěje)
sow
prěryv
intermission, interruption
mečtatelj
dreamer
financije
finances
slåvej
nightingale
orųžjenosec
squire, weapons-bearer
parazit, priživnik
parasite
nasiľnik
brutal person, tyrant
absorbovati, vpiti (vpije), vpivati
absorb
vlivny, vplyvny
influential
tiran
tyrant
zdråvěti
get better, recover (from a disease)
ozdråvěti
recover (from a disease), get better
Portugalija
Portugal
odimati, odjęti (odòjme)
subtract, take away, amputate
morjeplavstvo
seafaring, navigation
vlastničstvo
ownership, property (something owned)
pŕvo
firstly
rasovy
racial
malina, malinovy
raspberry
skunks
skunk
blizši
nearer
žòlč
gall, bile
anomalija
anomaly
renesansa
Renaissance
sfera
sphere
prězimę, rodna nazva
surname
Čeh, češsky
Czech
manevr, manevrovati
maneuver
konsulat
consulate
slådkosť
sweetness
kompetentny
competent
najdivnějši
strangest
slivańje
merger, confluence, amalgamation
slabec
wimp
algoritm
algorithm
Čile
Chile
dekret
decree
pisati nanovo, prěpisańje
rewrite
važeńje
weighing
vråg
foe
maćeha
stepmother
menšinstvo
minority
shrånjeńje
preservation, conservation
popularnosť
popularity
neograničeny
unlimited
ocet (octa)
vinegar
zaklęty
enchanted
devętnadsęť
nineteen
pončik, těstokrųg
doughnut
degeť (degťa), nasmoliti, osmoliti, smola, smoliti
tar
sarkastičny
sarcastic
obhoditi, obòjdti (obòjde; obšel)
go around, circumvent
napadnik
attacker
puhovy
fluffy
analny, zadnjeprohodny
anal
skrběti (skrbi), tųžiti
grieve
naušnica
earring
Jamajka
Jamaica
bezprecedentny, nebyvaly
unprecedented
izmagateljstvo, iznuda
extortion
jednočasno, jednovrěmenno
simultaneously
poštaŕ
postman
nesmysľny
senseless
sųčasnik, sųčasny, sòvrěmennik
contemporary
nahoditi sę
be found, be located, be situated
arsenal
arsenal
diplom
diploma
seľsky
rural
ględač, zritelj
spectator, onlooker, viewer
tysęćlěťje, tysęćročje
millennium
mųžstvo
manhood, masculinity
impulsivny
impulsive
občudovatelj
admirer
zanečišćeńje
pollution
žurnalistika
journalism
sliti sę (slije), slivati sę, stapjati, stopiti
merge
čudesny
miraculous
spotrěbjeńje
consumption
Islandija
Iceland
styk
junction
metropolija
metropolis
viti sę (vije)
wriggle, curl
graběž
plunder, looting