Level 69 Level 71
Level 70

2501 - 2600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sopelj (soplja)
snot
bagatela
trifle, triviality
folklor
folklore, folklore
mųžsky rod
masculine
bandžo
banjo
projektovańje
designing
prědhistoričny
prehistoric
protestantsky
protestant
pomazati (pomaže)
smear
slězena
spleen
artefakt
artifact
drobjenec, gruby pěsòk
gravel
prějmati, prějęti (prějme)
take over
prosvěćati, prosvětiti
enlighten
špinat
spinach
historik
historian
veličstveny
majestic
råzryvati
dig up, plough up, root up, tear to pieces, tear apart, lacerate, disrupt
diplomat
diplomat
obyvati
inhabit, reside
akomodovati
accommodate
okrajina
outskirts, periphery
žirafa
giraffe
råvěsničky
peer
ajsberg, leděna gora
iceberg
bezkonečno
endlessly, perpetually
vlamyvati sę, vlomiti sę
break in, burgle, hack (into)
gramatika
grammar
spotknųti sę, spotykati sę (spotyče)
stumble
odličati, odličiti, råzråzniti, råzraznjati
distinguish
teatraľny
theatrical
råzcvěsti (råzcvěte), råzcvětati
flourish
akuratnost
accuracy
goŕkosť
bitterness
krųgovy
circular
proniklivy
pervading, insightful, perceptive
vŕnųti, vòzvraćati, vòzvråtiti, vraćati
return (give back), give back
množiti
multiply
mlådostny
youthful
alimenty
alimony
mejnstrim
mainstream
ulagađati, ulagoditi
soften, placate
Budapest
Budapest
kųdeŕ, zavitòk
curl
ruda
ore
litr
litre, liter
kabare, kabaret
cabaret
råbotna sila
manpower
fabrikant, proizvoditelj
manufacturer
vně
outside of
råzorųžati, råzorųžiti
disarm
bezošibny
flawless
škodlivy
harmful
skųpy
meagre, paltry, scant, sparing, parsimonious
etničny
ethnic
blågodarno
thankfully
råzvesti (råzvede)
dissolve
eksterier
exterior
iračsky
Iraqi
rasizm
racism
kamokoli, kamo-libo, kamo-nebųď
to anywhere
gnojivo
fertiliser, fertilizer
priložeńje
attachment
administrativny
administrative
ubědlivy
persuasive
nedostojny, nezasluženy
unworthy
dovesti do/k dovede, dovoditi do/k, voditi k
lead to
grbiti sę
stoop
jedlivy, jedomy
edible, comestible
obvęzyvati
oblige, tie sth. round
čitkody
cheats
akord
chord
obvęzati (obvęže)
oblige
volejbol
volleyball
jarky
radiant
paraliza
paralysis
ruletka
roulette
kadòlb, tors
torso
delegacija
delegation
mękše
softer
neobyčno
unusually
materica
uterus
prěstigati, prěstignųti
outrun, outstrip
prědčuťje
premonition, inkling
drěvny vųgòlj
charcoal
lěčitelj, uzdråvitelj
healer
kamuflaž
camouflage
vųgoŕ
eel
neizgoda
disadvantage, drawback
malenjkosť
trifle
pòlž, slimak
snail
råzgrabiti, råzgrabjati
pillage, plunder, ransack, rake aside
dobrovoljny
voluntary
široko
widely
ogovarjati, ogovoriti
slander, gossip about
malěti
decrease, lessen
gepard
cheetah
najemnica, najemnik
mercenary, hireling, wageworker
binoklj, dalekoględ
binoculars
sųmniteljny
questionable