Level 73 Level 75
Level 74

2901 - 3000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maněrka
flask
brådaty
bearded
protivrěčny
inconsistent, contradictory
dominacija
domination
ovaľny
oval
vrěd
ulcer
oslaběti, slaběti
weaken, become weak, slacken, grow feeble
blågotvorny
beneficial
gųsak
gander, gander
iransky
Iranian
gonščik
racer
obrųč
hoop
prěslědovańje, proganjańje
persecution
mglisty
foggy
monarhija
monarchy
mękčiti, smękčati, smękčiti
soften
astronomija, zvězdoznavstvo
astronomy
počętkujųći (-ego)
beginner
dvupěv
duet
izvoliti
elect
diametr, prěčnik
diametre, diameter
mamut
mammoth
mikroskopičny
microscopic
fotografičny
photographic
sòčuvstvovati
sympathize, commiserate, feel compassion
vlåžnosť, vòlgkosť
dampness, humidity, moistness
prostata
prostate
podańje
submission
masť
ointment
aktivno
actively
Venezuela
Venezuela
podslušivańje
eavesdropping, wiretapping
sněžny člověk
snowman
vòzpominati
commemorate, recollect
surfist
surfer
osa
wasp
mlådoženih
bridegroom
delikatnosť
delicacy
ploditi
beget, bring forth, spawn
sploditi
beget, spawn, bring forth
figa, smokva
fig
spekulovati
speculate
novoprišelec
newcomer
junoš, junoša, mlådica
youngster
bezsònnica
insomnia
harmonika
harmonica
demokrat
democrat
grųd, pastvišče
pasture
arsen
arsenic
talisman
talisman
zarazny
infectious
recesija
recession
Ukrajinec, ukrajinsky
Ukrainian
tako rěčeny, tako zvany
so-called
podkupstvo
bribery
bezplatny
gratuitous, free of charge, for free
geologičny
geological
harem
harem
uskoriti, uskorjati
accelerate
akordeon
accordion
strahlivosť, zajęčlivosť
cowardice
zatišje
lull, standstill
izkydati, izkydnųti
throw out, discard, chuck out
balerina
ballerina
genetika
genetics
navigator
navigator
oslěpjeńje
blinding, dazzlement
kripta
crypt
galųzka
twig
selfi
selfie
komponovati
compose
skotobojnja
abattoir, slaughterhouse
oblåčeńje
attire, vestments
odpadnik
renegade, apostate
pěši
pedestrian, on foot
meteorit
meteorite
izvědy
reconnaissance
koliky
how big
naročity
intentional
fiktivny
fictional
pustynnik
hermit
kontrabandnik
smuggler
izgovorka
pretext
bučati (buče)
wail
dopoka
as long as
tajfun
typhoon
slabo
weakly
komplikovati, osloženiti, osloženjati, otrudniti, otrudnjati, skomplikovati, usložniti, usložnjati
complicate
utrudniti, utrudnjati, utęžati, utęžiti
complicate
ospa
smallpox
specifika
specifics
råznorodny
heterogeneous, diverse
holera
cholera
izsmějivańje, izsměška, izsměvka
mockery
protivrěčnosť
inconsistency, contradiction
zakoreněly
rooted, deep-rooted, inveterate
urězati (urěže), urězyvati
cut off, sever
odrězati (odrěže), odrězyvati
sever, cut off
dobroděj
benefactor
otčina
fatherland