Level 75 Level 77
Level 76

3101 - 3200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prěsěkati, prěsěkti
sever, cut through, transsect
izprobovati, izprobovyvati
try out
provokacija
provocation
biografija, životopis
biography
prědhodnik
predecessor
blokada
blockade
pręđa
yarn
dekolt
décolletage, neckline, cleavage
dezerter
deserter
dokumentacija
documentation
titan
titanium
sběgati sę
coincide, converge
neadekvatny
inadequate
banaľny
banal, commonplace
råzkryťje
disclosure
renegat
renegade
ostroga
spur
jęčmenj, jęčmenny
barley
opozdniti sę, opozdnjati sę
be late
velžnosť
humidity
mitičny
mythical
oprętno
neatly
avtorsko pravo
copyright
legkomysljny
frivolous
sųzvězďje
constellation
råstòk
sprig, sprout
Bordo
Bordeaux
odstųp
cession, indentation, interval
migracija
migration
poljny konik
grasshopper
dŕkańje, dročeńje, masturbacija
masturbation
nagorny
uphill, upland
klienti, klientstvo
clientele
inovativny
innovative
svoj
one’s own
lateks
latex
nastavjeńja, nastrojky
settings
meditovati
meditate
morda, namordnik
muzzle
krilaty
winged, alar
izpųkly
projecting, protruding
arheolog
archaeologist
manevry
maneuvers
tabu
taboo
orųžeńje
weaponry
råzprostrånjeny
widespread
zažigati
ignite, set fire to, switch on (the lights), turn on (the light)
Sŕbija
Serbia
kropiti
sprinkle
neniščimy
indestructible
intriga, intrigovati
intrigue
brat ili sestra
sibling
ustųpka
concession
lagodnosť
gentleness, mildness, meekness, leniency
věďmak
witch (male), warlock
horeografija
choreography
poživjeńje
nutrition
proglašati, proglåsiti
proclaim
patriotizm
patriotism
neoddělimy, neråzlųčny
inseparable
podslušati, podslušivati
eavesdrop, wiretap
podčrkati, podčrknųti
underline, emphasize
råzpråti (råzpoŕe)
rip open, rip up, unravel, unstitch
usŕdny
diligent, zealous
saksofon
saxophone
kilometr
kilometre, kilometer
råzigrati, råzigryvati
play out, act out
izdŕžlivy, odporny
resistant
sleng
slang
elektrošokovo orųžje
taser
vędneny
wilted, withered
råzglašati, råzglåsiti
divulge, publicize
bezzųby
toothless
konfiskovati, skonfiskovati, zaplěniti, zaplěnjati
confiscate
mandat
mandate, term of office
zadati (zada), zadavati
inflict
nespokojstvo
unrest
naphati, napihati
cram
dvulicevy, dvuličny
insincere, double-faced, two-faced, deceitful
pavian
baboon
vśamo
to everywhere
minimalizovati
minimise, minimize
adept
adherent, follower
poslědovatelj
follower, adherent
ion
ion
privŕženec
adherent, supporter
osvětliti, osvětljati
illuminate, light up
veto
veto
smrščeny
wrinkled
ješče dva
two more
bròv
eyebrow
oves (ovsa)
oats
nosny, nosovy
nasal
vibracija
vibration
Niderlandy
Netherlands
koordinator
coordinator
nevrologičny
neurological
tulipan
tulip
naostriti, ostriti
sharpen
pomirjeńje
reconciliation