Level 76 Level 78
Level 77

3201 - 3300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shematičny plan
blueprint
analogija
analogy
kopyto
hoof
nostalgičny
nostalgic
čajka
lapwing, seagull
kalkulacija
calculation
mečtateljny
dreamy
elektron
electron
Bolivija
Bolivia
bditeljny
vigilant
kaď
vat
poslědovateljno
consecutively, successively, subsequently
grejpfrut
grapefruit
hierarhija
hierarchy
vtěljeńje
incarnation, embodiment
uskorjeńje
acceleration
enciklopedija
encyclopaedia, encyclopedia
råzdražlivy
fractious, irritable, quarrelsome
neefektivny
ineffective, inefficient
natòlkati sę, natòlkti sę
collide
kinematografija
cinematography
usiljeńje
reinforcement, strengthening
prědprijmati, prědprijęti (prědprijme)
undertake
variacija
variation
råzpinati na križ (råzpne), råzpęti na križ (råzpne)
crucify
těsnina
ravine, pass (mountain)
doslědno
consistently
beževy
beige
čmelj
bumblebee
obezuměti, obezuměvati
go crazy, go mad, lose one’s head, lose one’s senses, run amuck
ošalěti
go crazy, go mad, lose one’s senses, run amuck
šalěti
go crazy, go mad, run amuck, lose one’s senses
Albanec, albansky
Albanian
pråti (poŕe)
unstitch, unravel
sòhnųti
dry (intr.), become dry, wither, pine away
obsòhnųti, obsyhati
dry (intr.), wither, become dry, pine away
koryto
bed (river), trough
božstvo
deity
Kyjev
Kiev
sòsavec
mammal
skvorec
starling
dvojina, dvojstveno čislo
dual
nikotin
nicotine
vòzpomněńje
recollection
prědgråďje, prědměsťje
suburb, suburbia
podpornik
supporter
pųtujųći (-ego)
traveller
neučtivy
impolite, uncivil
žlěb
trough
nenarušimy
untouchable
začinati, začęti (začne)
begin (tr.), start (tr.), embark
hameleon
chameleon
ikra, nrěstiti sę
spawn
osypky
measles
zabirati, zabrati (zabere)
take away
samorod
nugget
estetičny
aesthetic, aesthetical
komplikacija, osložnjeńje, otrudnjeńje
complication
krvotok
hemorrhage
okrestiti
baptise, baptize
kolovati
go round, circulate
kljukva, žuravina
cranberry
vzajemno
mutually
seběčnosť, sebeljubje
selfishness
uslovny
conditional, contingent
dodo
dodo, dront
frakcija
faction
zabavitelj, zabavnik
entertainer
osika
aspen
mrščiti, mŕščina, smrščiti
wrinkle
radničstvo, sòvětničstvo
advising
diskreditovati
discredit
Liban
Lebanon
osmansky
Ottoman
amonijak
ammonia
råzkodovati
decode, decrypt
diagram
diagram
parižsky
Parisian
kubičny
cubic
sezonny
seasonal
prislovica, prislovje
proverb
rodstvo
kinship, ancestry
lěčebny
medicinal
dinamika
dynamics
podòlg, sųglåsno, sòglåsno
according to
biolog
biologist
iljm, vęz
elm
råzměšany
mixed up, puzzled
mråčnosť
gloom
pokajańje
penitence, repentance
råzkajańje
repentance, penitence
omlet
omelette
sopran
soprano
nizańje, obnižeńje
lowering
verf
shipyard
prilegly
adjacent
ozemisky, teritoriaľny
territorial
produmati
think through
karp
carp
běgly, tečny
fluent