Level 89 Level 91
Level 90

801 - 900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nozdra
nostril
psalm
psalm
globalizacija
globalisation, globalization
prěselenec, prěselenica
migrant
ręsa
eyelash
pręsti (pręde)
purr
neživy
inanimate
četverka
four (substantive), group of four, foursome
po strělkě časovnika, v směru strělky časovnika
clockwise
obmysljeńje
contemplation
eventuaľny
eventual
četvero
foursome
trikųtny
triangular
diareja
diarrhoea
pljuš
plush
basta
basta
idiličny
idyllic
vseprisųćny
omnipresent, ubiquitous
šablon
template
balkansky
Balkan
emigrovati, izseliti, izseljati
emigrate
handbol
handball
nacionalizm
nationalism
Strělec
Sagittarius
moŕsko dno
seabed
valiti
bring down, knock down
kolonizovati
colonise, colonize
nasyp
embankment
oslaviti
glorify
nevtraľnosť, oboråvnosť
neutrality
odvět, pomsta
backlash
dekadentstvo
decadence
jezuit
Jesuit
lobist
lobbyist
trinadsęty
thirteenth
asimilovati
assimilate
barometr
barometer, weatherglass
okupant
occupant
oskųdnosť
destitution, scarcity
izprati mozg, prati mozg, promyti mozg, promyvati mozg
brainwash
hlådnosť, zimnosť
coldness
nizkosť
lowness, meanness, baseness
malajsky
Malay
javor, javorovy
sycamore
analitičny
analytical
męsojedny, męsožerny
carnivorous
vladny
governmental
čisľny, numeričny
numerical
nakolěnnik
kneecap
notoričnosť
notoriety
vòzvŕšeńje
perfecting
prěvažajųći
predominant, prevalent
potrohų
bit by bit
izvesti (izvede), izvoditi
derive
provokatorsky
inflammatory
meridian, poldnik
meridian
oboj
oboe
obscennosť
obscenity
slovačsky, Slovak
Slovak
neprěstanno
unceasingly, incessantly
odčuđati, odčuđiti
alienate, estrange
akustika
acoustics
depresivny
depressive
ryś
lynx
topolja
poplar
råzděľnik, separatist, separatističny
separatist
vulgarnosť
vulgarity
ti, tobě
to you (sg.), to thee
lěsnik
forester
proletaŕsky
proletarian
emisija
emission
myšelovka
mousetrap
epicentr
epicenter
pohyćańje
abducting
parametr
parametre, parameter
nabrěžna
quay
nepisany
unwritten
parazitny
parasitic, parasitical
pridavnik, prilagateljno imę, priložiteljno imę
adjective
obožańje
adoration
finančnik, finansist
financier
obviniti za, obvinjati za, viniti za
accuse of, blame for
osědati
settle down, subside
osęsti (osęde)
subside, settle down
kolonizacija
colonisation, colonization
bulj-bulj, glug-glug
blub-blub, glug-glug
Makedonija
Macedonia
odliv
ebb, low tide
Ryby
Pisces
každogodišnje, každoročno, vśakogodišnje, vśakoročno
annually
orangutan
orangutan
fjuzelaž, tělo samoleta
fuselage
posrědkovati
mediate
soja
soya
ogrožeńje
endangerment
formulovati
formulate
hlåđeńje
refrigeration
svobodna volja
free will
lešč
bream
geriatričny
geriatric