Level 90 Level 92
Level 91

901 - 1000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
glodati, gryzati, obgryzati, obgryzti
gnaw
lěsny orěh
hazelnut
nemožno
impossibly
nasyćeńje
saturation
kondicional
conditional
odgovorno, odpovědaľno
responsibly
akumulacija, nagromađeńje
accumulation
izgodny
advantageous
kontracepcija
contraception
rak
crayfish
osmysljeno
sensibly
Tanzanija
Tanzania
hlåpstvo, mlådečstvo
boyhood
kompatibiľnosť, sųměstimosť
compatibility
elektrokucija
electrocution
sòtny, stoty
hundredth
bezrodny
infertile
dòlgohvosty papugaj
parakeet
ostrigati, ostrigti, strigti
shear, cut (hair)
harakterizovati
characterize
materinsky, matersky
motherly
rekviem
requiem
prěznačati, prěznačiti
destine, designate
racionalizovati
rationalize, rationalise
nenormaľnosť
abnormality
kuna
marten
maltretovati
mistreat, maltreat
brahtati sę
flounder
uvadnjati, uvodniti
hydrate
proročsky
prophetic
dvustrånny
bilateral, two-sided
piśmennosť
literacy, writing system
opekunstvo
guardianship, trusteeship
agresor
aggressor
bezusiľny
effortless
vypad
lunge
narcizm
narcissism
prěocěniti, prěocěnjati
overestimate
bršč
borscht
prědslovje
foreword, preface
shematičny
schematic
ustųpny
yielding
hlåpčik
little boy
obžerstvo
gluttony
halucinovati
hallucinate
iglu
igloo
izkazańje
overview
sonet
sonnet
spušćeńje
ejaculation
jesetr, jesetrina
sturgeon
prěvažati, prěvažiti
outweigh, predominate
Vagy
Libra
Minsk
Minsk
libijsky
Libyan
prěstųpòk
transgression
råzpušćeńje
dissolution
fundamentalističny
fundamentalist
knęžny
princely
marcipan
marzipan
dvusmysľnosť, dvuznačnosť
ambiguity
garant, porųčenec, porųčitelj
guarantor
samoglåska
vowel
prěinačeńje
alteration
ejakulacija, ejakulovati, izkrikańje
ejaculate
interesovati sę
take an interest, be interested
sųžalosť
condolence
zlovoljny
malevolent
beztęžny
weightless
pelun
wormwood
prinaležnosť
affiliation
vključiteljny
inclusive
konceptuaľny
conceptual
pętnadsęty
fifteenth
dodatno, dodatòčno
additionally, in addition
ekolog
ecologist, environmentalist
germansky
Germanic
iz-za, szadu
from behind
karikatura
caricature, cartoon (humorous drawing)
čistina, poljanka
glade
saranča
locust
mlåt
maul
vyboj
pothole
izkoreniti, izkorenjati
uproot, extirpate
liva
downpour
verbena
verbena, vervain
baryton
baritone
prěględka
browser
prohlådnosť
coolness
bezpomoćno
helplessly
operjeńje
plumage, fledge, feathering
provětriti, provětrjati
air out
flegma
phlegm
estonsky
Estonian
seběčno
selfishly
gųsę
gosling
prěvažno
predominantly
knęžstvo
principality, duchy
botanik
botanist
harmoničny
harmonic
proso
millet