Level 92 Level 94
Level 93

1101 - 1200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
proporcionaľny
proportional
nesvědomosť
unconsciousness
družiti sę, prijateliti sę
make friends
azurny
azure
njuans
nuance
odzavisiti
wean
izvinjajųći
apologetic
moćno
powerfully
moriti sę, umoriti sę, ustati
get tired
kosy
oblique, slanting
kastracija
castration
četyrinadsęty
fourteenth
osòt (osta)
thistle
izpadati
fall out
orųdovati
equip, tool up
napriklad, napriměr
for example, for instance
odrěčeńje
disclaimer, renunciation
jebalice
fuckface
najmękši
softest
vozilo na vòzdušnoj poduškě
hovercraft
izvně
from outside
konfederacija
confederation
mandolina
mandolin
podnurjati
submerge
aloe
aloe
šahovnica
chessboard
normaľnosť
normality
virtuoz
virtuoso
izphati, izpihati
push out, luxate, dislocate
Kavkaz
Caucasus
oprošćeny
simplified
uveličeńje
enlargement
luteransky
Lutheran
kvorum
quorum
pěše
on foot
vsěgo, v sumě
in total
okovati
shackle, fetter
vaflja
wafer
pustošiti
devastate, lay waste
opustašati, opustošiti
lay waste, devastate
tečno
fluently
iridij
iridium
avtoritativny, avtoritetny
authoritative
šovinist
chauvinist
myslimo
conceivably
prěmokųtny
rectangular
nrěst
spawning
abdikovati, odkazati sę (odkaže), odkazyvati sę
abdicate
Mesopotamija
Mesopotamia
Trakija
Thrace
lěsisty
wooded
odonųd
thence, from over there
lokalitet
locality
papirus
papyrus
alabastr
alabaster
krivoboky
lopsided
etaž
storey
obslědovany
surveyed
męsarnja
butchery, butcher’s shop
akciz
excise
navodniti, navodnjati
irrigate
odpisati (odpiše), odpisyvati
write off, reply (in writing), write back
entuziastično
enthusiastically
oglåvnik
halter
prohodny
transitional
kilogram
kilogramme, kilogram
emigracija, izseljeńje
emigration
obsidian
obsidian
novak
greenhorn
leděna svěća
icicle
gnida
nit
Romantizm
Romanticism
učarovany
spellbound
otųpěti
become blunt, grow dull, pall
tųpěti
pall, grow dull, become blunt
vråtič
tansy
s prijemnosťjų
with pleasure
skotnik
cattleman, herdsman, cattle-farm worker
vavilonsky
Babylonian
naprostrina, pokryvalo
bedspread
dvuženstvo
bigamy
navlåžiti, vlåžiti
moisten, moisturise, moisturize
rųčka
haft, little hand
zatknųti sę
be stuck
dežurny
on duty
priznańje
acknowledgement
råzgon
dispersal
seksizm
sexism
sintaksa
syntax
neudobno
uncomfortably, inconveniently
alkov
alcove
vključeńje
inclusion
praotec
forefather, progenitor
Armenija
Armenia
krvopijec
bloodsucker
rodopis, rodoslovje
genealogy
lingvističny
linguistic
Latvija
Latvia
mulj
silt
izsunųty
protruding