Level 96 Level 98
Level 97

1501 - 1600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
omlađati, omlåditi
rejuvenate
stabilizacija
stabilisation, stabilization
bazovati na
base on
poněkde, tu i tam
here and there
kotka
she-cat
akrobatsky
acrobatic
obezglåviti, obezglåvjati
decapitate
liberalizm
liberalism
čuvati
be vigilant, be awake, protect (someone), look out for
uspokojeny
appeased
kapitulovati
capitulate
zeleninaŕ
greengrocer
posmŕtno
posthumously
psevdo-
pseudo-
viadukt
viaduct
tęglivy
viscous
syrovatka
whey
proteza
prosthesis
termodinamika
thermodynamics
babka
knucklebone (game), old woman
zatykati sę (zatyče)
get stuck
specializacija
specialism, specialisation, specialization
cirkulj
compasses
falsifikovati
falsify
monolit
monolith
velur
velour
navęzati (navęže), navęzyvati
tie on
prěstųpnosť
criminality, crime rate
vòzlětati, vòzletěti (vòzleti)
fly up
ovčaŕsky pes
sheepdog
sytiti
satiate, saturate
nasyćati, nasytiti
saturate, satiate
vysotoměr
altimeter
haček
caron
opisateljny
descriptive
piroman
pyromaniac
uběgati, uběgti
run away
lopatka
shoulder blade, scapula
iluzionist
illusionist
stremę
stirrup
vymę
udder
one
they (feminine, neuter)
jaź
ide
modernizacija, osòvrěmennjeńje
modernisation, modernization
agregat
aggregate
pogrdlivy
disparaging
podråzděljeńje
subdivision
medvědica
she-bear
agrarny
agrarian
deminutiv
diminutive
moŕsky konik
seahorse
paradoksaľny
paradoxical
skrupulozny
scrupulous
sedmnadsęty
seventeenth
hronikaŕ, kronikaŕ
chronicler
lětopisec
chronicler, annalist
despot
despot
nerędnosť, neregularnosť
irregularity
iznahodlivosť
resourcefulness
zloty (-ogo)
zloty
nepomoćny
unhelpful
sklonjeńje
declension, inflection
iznesti, iznositi
carry out
smrkati
sniffle
surrealizm
surrealism
odsěkati, odsěkti
cut off, chop off
prědhoditi, prědidti (prědide; prědšel), prědòjdti (prědòjde; prědšel)
precede
muskusna krysa, ondatra
muskrat
opaliti, opaljati
singe
tinktura
tincture
izměšćati, izměstiti
displace
egoist
egoist
geranj
geranium
pirotehnika
pyrotechnics
črvivy
wormy, maggoty, worm-eaten
allegro
allegro
srědoběžny
centrifugal
hrom
chromium
morny
nightmarish
praroditelj
grandparent
zaspati sę (zaspi)
oversleep
zlobno, zlomysljno
wickedly
afazija
aphasia
kategorizovati
categorize
klimatsky, podnebny
climatic
odlično
excellently
prijateljskosť
friendliness
srědnji rod
neuter
råzlegati sę, råzlegti sę, råznesti sę, råznositi sę
resound
jugoslavsky
Yugoslavian
Bratislava
Bratislava
prězravy
contemptuous
bezumnik
fuckwit
čub, klòk
tuft
zoologičny
zoologic, zoological
narodna vojna, vojna ljudij
people’s war
hinduizm
Hinduism
gråhovy
pease
ježdna čęsť
roadway, traffic area
tretina
one third