Level 1 Level 3

42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
učiteľ
teacher
lektor
lecturer
asistent
assistant
Som učiteľ angličtiny.
I am an English teacher.
kolega
colleague (m)
kolegyňa
colleague (f)
národnosť
nationality
Slovák
Slovak (m)
Slovenka
Slovak (f)
Angličan
English (person)
Turek
Turkish (m)
Turkyňa
Turkish (f)
Číňan
Chinese (person)
Venezuelčan
Venezuelan (person)
Ona je tiež Číňanka.
She is Chinese too.
otázka
question
Kto je to?
Who is this?
Nerozumiem po slovensky.
I don't understand Slovak.
Rozumiem málo.
I understand a little.
Rozumiem po nemecky a po švédsky.
I understand German and Swedish.
Učím sa v škole v utorok večer.
I am learning at school on Tuesday evening.
Som unavený.
I am tired.
napríklad
for example
Kde si?
Where are you?
Si doma?
Are you at home?
Som vonku.
I am outside.
Sme kolegovia.
We are colleagues. (m-m or mixed)
Sme kolegyne.
We are colleagues. (f-f)
Ráno pijem kávu, večer nepijem.
In the morning I drink coffee, in the evening I don't drink.
prestávka
break time
Nechaj ma.
Don't bother me.
kratké
short
dlhé
long
mäkké
soft
tvrdé
hard
izba
room
medzi
between
džem
jam
kľuč
key
Prepač.
Excuse me.
Je mi ľúto.
I am sorry.
cvičiť
to exercise