Level 3 Level 5
Level 4

Štyri


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kamarát
friend
priateľ
boyfriend
To je chutné
It is tasty
Čokoláda má dobrú chuť
The chocolate has a good taste
takmer
almost, nearly, practically
Ako dlho si tu?
How long have you been here?
To isté
the same
jeden deň
one day
dva dni
two days
päť dní
five days
pán
Mr, gentleman
pani
Mrs, lady
páni
gentlemen
dámy
ladies
Na koľko dní cestuješ?
For how many days do you travel?
Mám otazku
I have a question
Týždeň má sedem dní
(A) week has seven days
To nič
Nevermind, no problem
jeden týždeň
one week
dva týždne
two weeks
päť týžňov
five weeks
Kam ideš?
Where are you going?
Idem do školy
I am going to school.
Som v škole
I am at the school.
Idem domov
I am going home.
Po školy, idem domov
After the school, I am going home.
Kam ideš po práci?
Where are you going after work?
Nevadí.
It doesn't matter, never mind.
Teras som v Bratislave
Now I am in Bratislava.
Hrám na husle
I play the violin.
Pozerám sa na televíziu
I am watching TV.
Sedím pri počitači
I am (sitting) at the computer.
jeden mesiac
one month, one moon
dva mesiace
two months
päť mesiacov
five months
jeden rok
one year
dva roky
two years
päť rokov
five years
Koľko máš rokov?
How old are you?
Mám dvadsaťštyri rokov
I am twenty-four years old.
tisícdeväťstošestnásťdeväť
1969 (year)
dvetisícdevätnásť
2019 (year)
Kde bývaš?
Where do you live?
Bývam v Nitre
I live in Nitra.
Prosím, jeden listok do Modry
One ticket to Modra, please.